Norra Hamnens faciliteter efter mitten av maj!

Norra Hamnen Marina
Norra Hamnen Marina Tallyweb

Låssystem och tillträde

Som många av er redan har märkt så är vårt nya lås- och bokningssystem installerat.
Känns som att det hela har gått smärtfritt, trots avsaknaden av ”passagenycklarna” i form av taggar och kort.
Vi har använt husbilarna som försökskaniner på systemet och har bara fått positivt bemötande. Lite rostigt i början, men alla har fått det att fungera.
Vi börjar nu närma oss övergången från inpassering med kod till inpassering med taggar och kort.
Har fått besked att leveransen av taggar och kort är på väg nu efter lång tids försening.
Så i mitten av maj kommer vi att börja utdelningen av era beställda ”passagenycklar”.
Kommer mer info om detta.

Men det är långtifrån alla som ha varit inne och skapat sig ett konto på Tallyweb.  (se nedan)
Detta är ett måste för att ni ska komma in. 
Koden som ligger ute kommer att försvinna och när denna är borta blir det svårt att komma in till toaletter och klubbhus osv.

För att vi i HYC ska få en så smidig och enkel övergång som möjligt för er medlemmar eller er som har båt i Norra Hamnen behöver du gå in och skapa ett konto på: 

www.tallyweb.dk/norra-hamnen

 1. Klicka på LOGGA IN uppe till höger på sidan
 2. Klicka på SKAPA KONTO
 3. Fyll i alla uppgifter. Landsnumret för Sverige är +46
 4. Klicka på Skapa. 
 5. Där efter skickar du ett mail till: passage@hyc.se
  Ämne: Passage
  Under meddelande: Uppger du ditt namn och mailadress. Kund nummer.
  Välj om du vill ha kort eller tagg. Och antal.
 1. Du kommer senare få ett mail om när utdelningen startar.Passagesystemet är av typen ”Mifare S50 chip”. 

 

Har du eget kort eller tagg som stöder detta system går det bra att registrera dem.
Som betalande HYC-medlem erhålls en tagg eller ett kort gratis. 
Vid familjemedlemskap är det bara huvudmedlem som får tagg eller kort gratis.
Vill man ha mer än en tagg eller kort kostar dessa 30 kr/st.
Övriga, ej medlemmar, betalar 40 kr/st.
Taggar och kort kommer endast att delas ut till dem som har båtplats och ev medlemsavgift betald.

                                                                                                    /Styrelsen HYC

Norra Hamnen Marina

Uppdatering!

Vi har fått besked från Tallyweb att de, under två timmar i natt, kommer genomföra en uppdatering av sitt system.Arbetet sker under perioden 8 juli 23:00 till 9 juli 01:00. Det kan innebära störningar under under tiden arbetet pågår.

Scoutsegling Norra Hamnen Helsingborg

Flytvästar till scouterna

För några månader sedan fick jag ett erbjudande från SBU (Svenska Båt Unionen), som 6:e året i rad gör en kampanj för att få fler att använda flytväst och jag gavs därför möjligheten att ansöka varför HYC skulle hedras med att erhålla flytvästar från SBU. Man kunde få upp till

HYC flotte Norra Hamnen

HYC Flotte

”HYC-Flotten” i Norra Hamnen!  Som en del av Er redan sett finns det sedan två månader en ”HYC-Flotte” i Norra Hamnen.Flotten som vi tidigare fått låna av fiskebåtarna i hamnen var inför våra nödvändiga reparationer av bryggor och y-bommar nu på våren inte tillgänglig och med stundande sommar ville vi

Tillgång till faciliteter i Norra Hamnen!

Den gemensamma kod som har varit gällande till vårt passagesystem kommer att upphöra att gälla den 28/6. Tillträden till Entrén, klubblokal, tvättstugan och till borgen stängs.Fram till den 12/7 är det bara hkp toaletten, soprum och ett wc(1) på norr som koden går till.Därefter är det enbart kodnycklarna (tagg eller kort)

Kvällsöppet!

Onsdagen den 24 juni kommer det vara kvällsöppet, mellan kl 18-20, för att hämta ut Tallykey kodnycklar (kort och/eller brickor), båtmärke, medlemskort och parkeringstillstånd. Båtmärket ska sitta väl synligt på båten fr.o.m. 30 juni!