HYC Ordf. har ordet

Helsingborg Yacht Club info
Helsingborg Yacht Club info

Bäste HYC-medlem!

Långsamt men säkert börjar båtsäsongen vakna upp från sin vinterdvala och snart är alla båtarna förutom i sitt rätta element därmed även på sin rätta plats i hamnen och bara väntar på att få känna på Sundets frihet samt sol, vind och vatten!

Kanske har Ni redan på vår hemsida under rubriken HYC läst om årets Scout- och Vuxenseglarskola.
Den aktivitet som kommer att starta upp redan på onsdag denna vecka är Scoutseglarskolan som i år kommer att genomföras under 14 onsdagar kl 18.00-20.00 med uppehåll i juli månad.

Aktuella onsdagar är den
* 13, 20 och 27 maj
* 3, 10, 17 och 24 juni
* 5, 12, 19 och 26 augusti samt
* 2, 9 och 16 september  

I juni kommer sedan årets Vuxenseglarskola att genomföras under 5 måndagar kl 18.00-20.00. Aktuella dagar är måndagen den 1, 8, 15, 22 och 29 juni.
Ansvarig för båda dessa aktiviteter är Jan Scotte Andersson.
Vi vill härmed göra Er uppmärksamma på att om vädret skulle vara så dåligt att utomhusaktivitet ej är möjlig vid dessa tillfällen, kommer de att hålla till i vår Klubblokal.
Vid dessa tillfällen har alla våra medlemmar fortfarande möjlighet att nyttja Klubblokalen.
Glada skratt är som alltid uppskattade för att förgylla tillvaron men ljudnivån bör dock vänligen anpassas så att deras verksamhet, om de är i Klubblokalen, går att genomföra.

Med vänliga hälsningar  

Herbert Grill
Styrelsen HYC

Norra Hamnen Marina

Uppdatering!

Vi har fått besked från Tallyweb att de, under två timmar i natt, kommer genomföra en uppdatering av sitt system.Arbetet sker under perioden 8 juli 23:00 till 9 juli 01:00. Det kan innebära störningar under under tiden arbetet pågår.

Scoutsegling Norra Hamnen Helsingborg

Flytvästar till scouterna

För några månader sedan fick jag ett erbjudande från SBU (Svenska Båt Unionen), som 6:e året i rad gör en kampanj för att få fler att använda flytväst och jag gavs därför möjligheten att ansöka varför HYC skulle hedras med att erhålla flytvästar från SBU. Man kunde få upp till

HYC flotte Norra Hamnen

HYC Flotte

”HYC-Flotten” i Norra Hamnen!  Som en del av Er redan sett finns det sedan två månader en ”HYC-Flotte” i Norra Hamnen.Flotten som vi tidigare fått låna av fiskebåtarna i hamnen var inför våra nödvändiga reparationer av bryggor och y-bommar nu på våren inte tillgänglig och med stundande sommar ville vi

Tillgång till faciliteter i Norra Hamnen!

Den gemensamma kod som har varit gällande till vårt passagesystem kommer att upphöra att gälla den 28/6. Tillträden till Entrén, klubblokal, tvättstugan och till borgen stängs.Fram till den 12/7 är det bara hkp toaletten, soprum och ett wc(1) på norr som koden går till.Därefter är det enbart kodnycklarna (tagg eller kort)

Kvällsöppet!

Onsdagen den 24 juni kommer det vara kvällsöppet, mellan kl 18-20, för att hämta ut Tallykey kodnycklar (kort och/eller brickor), båtmärke, medlemskort och parkeringstillstånd. Båtmärket ska sitta väl synligt på båten fr.o.m. 30 juni!