HYC Flotte

HYC flotte Norra Hamnen
HYC flotte Norra Hamnen
”HYC-Flotten” i Norra Hamnen!
 
Som en del av Er redan sett finns det sedan två månader en ”HYC-Flotte” i Norra Hamnen.
Flotten som vi tidigare fått låna av fiskebåtarna i hamnen var inför våra nödvändiga reparationer av bryggor och y-bommar nu på våren inte tillgänglig och med stundande sommar ville vi inte fördröja dessa på obestämd tid och beslutade därför att investera i en egen.
”HYC-Flotten” med optimal storlek för våra bryggor kommer väsentligt underlätta allehanda reparationer från vattnet av bryggor, y-bommar och dess flytkroppar, räddningstegar osv. Då denna dessutom är utrustad med en motor kan den enkelt förflyttas.
Den har även en badstege, så ifall någon olyckligtvis under ett arbete skulle råka falla i vattnet är det enklare att ta sig upp igen. 
Preliminärt kommer den sommartid att förtöjas vid yttre N-bryggan och vintertid förvaras i mastskjulet.
 
I enlighet med båtplatsavtalen är det båtplatsinnehavarens skyldighet att hålla y-bomsflytkropparna rena från beväxning. ”HYC-Flotten” kommer att vara fastlåst och om båtplatsinnehavare eller HYC medlem har behov att låna kan Ni anmäla Er hos Hamnkaptenen och kvittera ut nyckeln till låset.
 
Det finns fler saker den kommer att vara ovärderlig till och när andra planerade saker fallit på plats kommer den att kunna nyttjas till sådant som kanske ingen tidigare haft i åtanke, men det återkommer vi till längre fram.
———————-
 
Med vänlig hälsning
 
Herbert Grill
Fordonstrafik Norra Hamnen Marina

Buskörning

Vi har nu nått ett delmål i att få ner den störande trafiken i Norra Hamnen.Helsingborgs Stad har infört förbud för fordonstrafik längs Parapeten mellan kl 22.00 – 06.00!! Arbetet fortsätter med att övertyga Helsingborgs Stad att: Bygga fler farthinder längs Parapeten. Ordna bättre skyltning gällande stoppförbud vid vändplatsen. Få bort

Norra Hamnen Marina

Uppdatering!

Vi har fått besked från Tallyweb att de, under två timmar i natt, kommer genomföra en uppdatering av sitt system.Arbetet sker under perioden 8 juli 23:00 till 9 juli 01:00. Det kan innebära störningar under under tiden arbetet pågår.

Scoutsegling Norra Hamnen Helsingborg

Flytvästar till scouterna

För några månader sedan fick jag ett erbjudande från SBU (Svenska Båt Unionen), som 6:e året i rad gör en kampanj för att få fler att använda flytväst och jag gavs därför möjligheten att ansöka varför HYC skulle hedras med att erhålla flytvästar från SBU. Man kunde få upp till

Tillgång till faciliteter i Norra Hamnen!

Den gemensamma kod som har varit gällande till vårt passagesystem kommer att upphöra att gälla den 28/6. Tillträden till Entrén, klubblokal, tvättstugan och till borgen stängs.Fram till den 12/7 är det bara hkp toaletten, soprum och ett wc(1) på norr som koden går till.Därefter är det enbart kodnycklarna (tagg eller kort)

Kvällsöppet!

Onsdagen den 24 juni kommer det vara kvällsöppet, mellan kl 18-20, för att hämta ut Tallykey kodnycklar (kort och/eller brickor), båtmärke, medlemskort och parkeringstillstånd. Båtmärket ska sitta väl synligt på båten fr.o.m. 30 juni!