Carl-Erik Andersson In Memoriam

Carl-Erik Andersson, världsomseglare och tidigare Styrelseordförande i NHM AB har gått ur tiden.
Minnesgåva har skänkts till Sjöräddningssällskapet på Råå

Parkering HYC’s p-platser

Parkeringsregler-HYC´s p-platser på Norra och Södra piren Från 2020-11-02 kommer en kontrollavgift att utfärdas på fordon som ej följer angivna parkeringsregler. Avgiften är i enlighet med Helsingborgs Stads riktlinjer 600 SEK (gällande 2020). 1. Giltigt parkeringstillstånd utfärdat av Helsingborg Yacht Club skall finnas placerat i framrutan och vara väl synligt

Fordonstrafik Norra Hamnen Marina

Buskörning

Vi har nu nått ett delmål i att få ner den störande trafiken i Norra Hamnen.Helsingborgs Stad har infört förbud för fordonstrafik längs Parapeten mellan kl 22.00 – 06.00!! Arbetet fortsätter med att övertyga Helsingborgs Stad att: Bygga fler farthinder längs Parapeten. Ordna bättre skyltning gällande stoppförbud vid vändplatsen. Få bort

Norra Hamnen Marina

Uppdatering!

Vi har fått besked från Tallyweb att de, under två timmar i natt, kommer genomföra en uppdatering av sitt system.Arbetet sker under perioden 8 juli 23:00 till 9 juli 01:00. Det kan innebära störningar under under tiden arbetet pågår.

Scoutsegling Norra Hamnen Helsingborg

Flytvästar till scouterna

För några månader sedan fick jag ett erbjudande från SBU (Svenska Båt Unionen), som 6:e året i rad gör en kampanj för att få fler att använda flytväst och jag gavs därför möjligheten att ansöka varför HYC skulle hedras med att erhålla flytvästar från SBU. Man kunde få upp till

HYC flotte Norra Hamnen

HYC Flotte

”HYC-Flotten” i Norra Hamnen!  Som en del av Er redan sett finns det sedan två månader en ”HYC-Flotte” i Norra Hamnen.Flotten som vi tidigare fått låna av fiskebåtarna i hamnen var inför våra nödvändiga reparationer av bryggor och y-bommar nu på våren inte tillgänglig och med stundande sommar ville vi