P-vakt från 1 juni

Från den 1 juni så kommer Q-park att kontrollera att bilar som står parkerade på HYC’s parkeringsplatser följer uppställda parkeringsregler, det gäller inte minst maximalt tillåten parkeringstid. Detta för att säkra tillgängligheten för klubbens medlemmar och undvika att parkeringen används för långtidsparkering eller för bilar utan koppling till klubben.

Nytt arrendeavtal på plats för Norra Hamnen!

Idag har ett nytt arrendeavtal avseende Norra Hamnens småbåtshamn tecknats mellan HYC, Helsingborgs Hamn AB och Helsingborgs stad. Som bekant för flertalet av våra medlemmar så har denna fråga diskuterats och förhandlats mellan parterna under en längre tid. Därför är det mycket glädjande att vi nu kommit överens om ett

Utlåning av Tallykey kort och parkeringstillstånd är inte tillåten

På förekommen anledning så vill styrelsen uppmärksamma samtliga medlemmar på att det under inga omständigheter är tillåtet att låna ut Tallykey kort eller parkeringstillstånd till icke medlemmar i HYC. HYC’s lokaler och faciliteter är till för medlemmarna och betalande gäster, likaså är parkeringsplatserna till för våra medlemmar och inga andra.

Regler vid uthyrning av båtar för övernattande

Det börjar förekomma i viss omfattning att båtplatsinnehavare i Norra Hamnen hyr ut sina båtar för övernattande gäster via internetsidor som Airbnb och Booking.com. Då det uppkommit frågor vad som gäller med avseende på utnyttjande av HYC’s anläggning i sådana situationer så har styrelsen ställt upp nedanstående riktlinjer som gäller

VÄLKOMNA PÅ HYC’s SOMMARFEST DEN 1 JULI

Anmälan till randi@me.com eller 073-655 2034. Tomas och Nicklas behöver hjälp med grillningen och Randi med dukning och förberedelser. Hör av er till Randi. https://usercontent.one/wp/hyc.se/wp-content/uploads/2023/06/HYC-sommarfest-1-juli-2.pdf

Bevakning i Hamnen

Som ett resultat av mötet som hölls den 16/5 har vi båtägare börjat gå vakt i hamnen på nätterna (23-05). Vid mötet som var välbesökt, 60 personer var det 35 som anmälde sig till att delta i bevakningen. Vi har därefter gått vakt 2 personer åt gången, vi har inte