HYC Båtlyft

Sjösättning, torrsättning och betalning

För att förenkla själva betalningen för sjö- resp torrsättningen i vår har det beslutats att ni  betalar kostnaden i förväg på PlusGiro 15 43 96-6. Skriv ditt medlemsnummer eller namn plus datum som meddelande vid betalningen. Sjösättning 800kr Torrsättning 800kr Hyra av plats mellan torr- och sjösättning 500kr

Läs mer »
HYC Båtlyft

HYC ordf. om torrsättning!

Bäste HYC-medlem! Som tidigare meddelats måste vi vid varje torrsättning och tvättning utföra provtagning samt analys av vattnet från spolplattan. Kostnaden för detta, som även den nämnts tidigare, avseende förra höstens torrsättning var nästan 20.000 SEK. Till detta kommer en kostnad på ca 3.500 SEK för filtren i uppsamlingsbrunnarna som

Läs mer »
Norra Hamnen Marina

På gång i hamnen – Februari 2020

Runt hamnen finns ett antal räddningsstegar som skall bytas ut så snart vädret tillåter det. De nya stegarna kommer att vara mer synliga och är försedda med ljus. Under november 2019 gjordes det en dykundersökning och besiktning av hamnen och bryggorna.Den besiktningen visade på ett påtagligt stort slitage, framförallt på

Läs mer »
HYC Båtlyft

Sjö- och torrsättning 2020!

Datum för sjö- respektive torrsättning är nu bestämt till följande datum: 18 april och 2 maj blir det sjösättning24 oktober blir det torrsättning. Vid vårmötet 2019 bestämdes det att vid första sjösättningstillfället också skulle finnas möjlighet att lyfta upp sin båt för vårservice och sedan sjösätta igen den 2 maj.

Läs mer »
HYC Båtlyft

Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet. Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen

Läs mer »
Norra Hamnen Helsingborg

Nya styrelsen och en liten hälsning

Hej alla HYC-medlemmar! Vid senaste årsmötet i HYC, den 30 november, valdes som vanligt en ny styrelse. Några har suttit i styrelsen tidigare och andra är invalda för första gången. Vi i den nya styrelsen har också haft vårt första konstituerande styrelsemöte, där vi fördelade arbetsuppgifter mellan oss. Dessutom beslutade

Läs mer »