Kullaseglingen

Inbjudan Kullaseglingen shorthanded 30 maj 2020 (Delsegling i Öresundcup shorthanded)

Pga den rådande Covid-19 pandemin kommer Kullaseglingen i år endast seglas som shorthanded, dvs med max två personer i besättningen.
Svenska seglarförbundet har gått ut med följande regler (2020-04-28):

 • Alla deltagande båtar seglar från sin hemmahamn, deltar i tävlingen och seglar sedan tillbaka till sin hemmahamn igen.
 • Inget rorsmansmöte eller samling får ske på land utan all kommunikation måste ske digitalt eller på annat sätt.
 • Besättningen som ska tävla, tränar också i vanligtvis tillsammans och ska båda ta ansvar för att följa Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer.
 • Skepparen har ansvar för att närkontakt mellan idrottsutövare begränsas.

HYC bjuder in tillsammans till Kullaseglingen shorthanded 2020 för segling enligt SRS 2020. Seglingen ingår i Öresundcup shorthanded. Seglingen är en distanssegling på cirka 4-5 timmar som kommer att seglas i farvattnen kring Helsingborg.

Frågor? 

Kontakta tävlingsledningen på kullaseglingen@gmail.com 

eller ring 073-158 71 75 (Kjell)

Välkomna!

ANMÄLAN

ANMÄLDA BÅTAR

INBJUDAN

 1. Regler
  • Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-reglerna.
  • Tävlingen är öppen för båtar med högst två personers besättning med SRSs-tal.
  • En båt med alternativ mättal för segling utan undanvindssegel får användas. Detta ska anmälas senast den 27 maj 2020.
  • En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
 1. Villkor för att deltaga
  • Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
  • Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
  • Deltagande båtar skall ha giltigt SRSs-tal.
  • Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
 1. Anmälan
  • Anmälan ska göras senast den 27 maj 2020 via länken ANMÄLAN eller via E-post till kullaseglingen@gmail.com
  • Anmälan ska innehålla uppgifter om anmälarens namn, telefonnummer, båttyp, båtens namn, segelnummer, SRSs-tal, samt anmälan om segling med eller utan undanvindssegel.
 1. Registrering och mätkontroll
  • Registrering ska göras senast kl 8.30 den 30 maj genom att skicka ett mejl till kullaseglingen@gmail.com.
  • Vid avvikelse från SRS-tabell skall giltigt SRS-mätbrev kunna verifieras.
 1. Seglingsföreskrifter
  • Seglingsföreskrifterna distribueras senast i samband med registreringen.
 1. Tidsprogram
  • Lördagen 30 maj.
  • Kl. 10:00 start.
  • Start kommer ske efter GPS-tid.
  • Varje båt ansvarar för sin egen tidtagning.
 1. Genomförande
  • Seglingen är en distanskappsegling och banans längd beräknas utifrån väderförhållanden.
  • Seglingen beräknas till cirka 4-5 timmar.
  • Banan distribueras i samband med registreringen.
 1. Kappseglingsområde
  • Kappseglingarna genomförs i norra Öresund.
 2. Banan
  • Banan distribueras i samband med registreringen. Som rundningsmärken kan både fasta sjömärken och utlagda bojar att användas.