Båtplats, båtplatskö

I Norra Hamnen Marina finns nästan 300 fasta båtplatser för uthyrning, mestadels fördelade på sju bryggor vid västra och norra sidan av hamnbassängen. 

Fasta båtplatser avgift 2024

Brygga A, norra sidan (< 8 ton / 4,3 m):           13 769 SEK

Brygga A, södra sidan (< 8 ton / 4,0 m):           12 516 SEK

Brygga B och C (< 8 ton / 3,5 m):                       10 579 SEK

Brygga D och E (< 8 ton / 3,0 m):                          8 340 SEK

Brygga F (< 8 ton / 2,5 m):                                     6 242 SEK

Brygga N, inre fast del (> 8 ton / 4,3 m):            18 720 SEK

Brygga N, yttre flytbrygga (< 4 ton / 3,5 – 4,5 m): 8 340 SEK

För kajplatserna är avgiften baserad på båtens storlek. Kontakta kansliet för uppgift.

Brygga A-F = Y-bom
Brygga N, inre delen = Pålar
Brygga N, yttre delen = flytbrygga

Elektricitet: Det är INTE gratis med el! Av båtplatsavtalen framgår att alla båtägare är skyldiga att teckna ett avtal med HYC för land-el samt hämta ut en elmätare som ska avläsas vid utgången av varje kvartal och inrapporteras till kansliet via e-mail (ekonomi@hyc.se) för debitering. Även om man inte förbrukat någon el så skall avläsning av elmätaren ske. Har man inte ansluten elmätare, låter bli att inrapportera eller betala för sin elförbrukning så kan man bli uppsagd från sin båtplats.

Om du vill anmäla dig till båtplatskön gör du enligt följande:

1. Betala in avgiften på 550 SEK till BG 5244-1383
Skriv ”Nyanmälan kö Förnamn Efternamn” i meddelandefältet på betalningen.
Avgift båtplatskö (se också anmärkning under punkt 2 nedan)
Nyanmälan 550 SEK
Årlig avgift 350 SEK

2. Fyll i anmälningsformuläret nedan. OBS! Fyll i alla fälten med*
Anm. Vid nyanmälan till båtplatskön gäller följande: Om avgift betalas in den 1 oktober eller senare gäller avgiften för hela nästkommande år.  Betalas avgiften in före den 1 oktober, gäller avgiften bara för resterande del av innevarande år.
Datum för placering i kön sker först när anmälningsavgiften är inkommen på HYC PG-konto.
När du är placerad i kön kommer du att meddelas via e-post.

OBS OBS OBS!
Det är sedan upp till den enskildes eget ansvar att:
A. Betala årlig köavgift för nästkommande år på BG 5244-1383 senast den 31 december. Skriv texten ”Årsavgift kö Förnamn Efternamn” i meddelandefältet.
Vid utebliven betalning tas man bort från kön.
B. Anmäla ändring av person- och kontaktuppgifter till info@hyc.se
All kommunikation omkring båtplatskön, inklusive eventuell tilldelning av plats, sker via e-post. Det är den enskildes eget ansvar att kontaktuppgifter är aktuella och fungerande, speciellt e-postadress.

Uppsägning av båtplats samt önskan om platsbyte
Anmäls via mejl till: info@hyc.se

Att vara placerad i båtplatskön innebär inte att du per automatik blir medlem i Helsingborgs Yacht Club. Om du vill bli medlem i HYC så gör du det enligt information under fliken “MEDLEMSANSÖKAN” på www.hyc.se
Där kan du också se alla fördelar medlemskapet innebär för den årliga medlemsavgiften.