Protokoll, dokument etc HYC

Register, kölistor och vissa övriga HYC dokument med personuppgifter ska lösenordskyddas enligt GDPR. Därför har HYC valt att inte publicera dem här.
Protokoll från medlemsmöten och styrelsemöten har tidigare inte publicerats här utan funnits tillgängliga i HYC klubblokal. Från april 2022 kommer dock protokoll även att läggas ut på hemsidan. Övriga dokument finns tillgängliga för medlemmar att läsa på HYC kansli under ordinarie öppningstider.

HYC

Protokoll HYC styrelsemöten

MASTKRANEN ÄR UR FUNKTION

Tyvärr är mastkranen ur funktion tills vidare. Reparation pågår men det är några delar som måste levereras innan kranen kan vara igång igen. Styrelsen

Read More »

MASTKRANEN ÄR UR FUNKTION

Tyvärr är mastkranen ur funktion tills vidare. Reparation pågår men det är några delar som måste levereras innan kranen kan vara igång igen. Styrelsen

Read More »

MASTKRANEN ÄR UR FUNKTION

Tyvärr är mastkranen ur funktion tills vidare. Reparation pågår men det är några delar som måste levereras innan kranen kan vara igång igen. Styrelsen

Read More »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.