Protokoll, dokument etc HYC

Protokoll, register, kölistor och övriga HYC dokument med personuppgifter ska lösenordskyddas enligt GDPR. Därför har HYC valt att inte publicera dem här.
Istället kan du ta del av protokoll i HYC klubblokal. Övriga dokument finns att läsa på HYC kansli under ordinarie öppningstider.

Planen är att, i framtiden, lägga dem på Båtunionens hemsida med inloggning.

Mer information kommer.

HYC