Protokoll, dokument etc HYC

Register, kölistor och vissa övriga HYC dokument med personuppgifter ska lösenordskyddas enligt GDPR. Därför har HYC valt att inte publicera dem här.
Protokoll från medlemsmöten och styrelsemöten har tidigare inte publicerats här utan funnits tillgängliga i HYC klubblokal. Från april 2022 kommer dock protokoll även att läggas ut på hemsidan. Övriga dokument finns tillgängliga för medlemmar att läsa på HYC kansli under ordinarie öppningstider.

HYC

Protokoll HYC styrelsemöten

INBJUDAN TILL NYÅRSFEST

Välkomna på HYC’s nyårsfest den 31/12 kl. 19:00 550 kr pp, egen dryck medtages, OSA 28/12 via sms 073-655 2034 eller på anm.lista på klubben

Read More »

Miljövänlig skrotning av båtar

Miljön och återvinning är viktiga frågor givet att vi lever i en tid av global uppvärmning och accelererande miljöförstöring. Vi måste alla dra vårt strå

Read More »

INBJUDAN TILL NYÅRSFEST

Välkomna på HYC’s nyårsfest den 31/12 kl. 19:00 550 kr pp, egen dryck medtages, OSA 28/12 via sms 073-655 2034 eller på anm.lista på klubben

Read More »

Miljövänlig skrotning av båtar

Miljön och återvinning är viktiga frågor givet att vi lever i en tid av global uppvärmning och accelererande miljöförstöring. Vi måste alla dra vårt strå

Read More »

INBJUDAN TILL NYÅRSFEST

Välkomna på HYC’s nyårsfest den 31/12 kl. 19:00 550 kr pp, egen dryck medtages, OSA 28/12 via sms 073-655 2034 eller på anm.lista på klubben

Read More »

Miljövänlig skrotning av båtar

Miljön och återvinning är viktiga frågor givet att vi lever i en tid av global uppvärmning och accelererande miljöförstöring. Vi måste alla dra vårt strå

Read More »