NYHETER

Problem med elförsörjning på bryggorna

Vi har tyvärr problem med elförsörjningen till bryggorna A, B, E och F. Problemet ligger i de kablar som går från land (kajen) ut till respektive brygga, där har vi fått skador och brott på elkablarna. Sannolikt uppkom dessa skador när vi i vintras fick mycket högt vattenstånd under några dagar och då rörde bryggorna på sig så mycket att kablarna dragskadades. De är gamla och mindre tåliga än nyare kablar. Kablarna på de bryggor där vi nu har problem kommer att bytas ut och nya är beställda men det är tyvärr ca. två veckors leveranstid på dem. På brygga E förstördes dessutom den innersta elstolpen i samma storm. Den är nu reparerad men kan inte sättas upp igen innan nya kablar satts dit. 

Vi ber om ursäkt för de problem detta skapar för båtägarna på aktuella bryggor.

Styrelsen i Norra Hamnen Marina AB