Norra Hamnen – Gästhamnen i centrum

Norra Hamnen Marina är Helsingborgs och Sundets centrala gästhamn. Här finns gott om gästplatser och ett stort utbud av restauranger i direkt anslutning till marinan. Med en kort promenad når man bl.a. sandstränder plus hela Helsingborgs övriga nöjes- och butiksutbud.

Marinan är öppen hela året och kan ta emot skepp med längd över 100 fot. Djupet i hamnen är ca 4-6 meter.
Position marinans inlopp N56.0485 E012.6831

Max fart i hamnbassängen är 3 knop!

Beskrivning av gästhamn och gästplatser (se också HAMNÖVERSIKT)
Östra kajen
Stora delar avsedd bara för gästande båtar (se Översiktsplan).
Södra halvan, förtöjning långsides (endast båtar > 12 meter)
Norra ändan, förtöjning vid pålboj.
Ingen begränsning av båtvikt längs östra kajen.

Västra kajen, söder om inloppet
Sex flytbryggor med Y-bommar.
Totalt 250 fasta båtplatser på flytbryggorna plus ca 10 kajplatser längst in mot västra kajen (Parapeten).
Brygga A, norra sidan 4,3 m breda platser
Brygga A, södra sidan 4,0 m breda platser
Brygga B & C, 3,5 m breda platser
Brygga D & E, 3,0 m breda platser
Brygga F, 2,5 m breda platser
Fasta platser kan användas av gästande båtar vid ledigt (grön skylt).
Dessutom två gästplatser på ändan av var flytbrygga.
Max 8 ton båtvikt vid Y-bommar.

Norra kajen, brygga
Inre delen, fast brygga med pålar.
Yttre delen, flytbrygga med Y-bommar.
Västra sidan, förtöjning långsides.
Samtliga platser med bredd >4m.
Fasta platser kan nyttjas av gästande båtar vid ledigt (grön skylt).
Max 8 ton båtvikt vid flytbryggan.

Service för gästande båtar
Servicefaciliteter (Hamnkontor, toaletter, duschar, bastu, sopsortering), i HYC klubbhus på västra kajen vid Brygga C.
Toalett och dusch, också i nordvästra hörnet av marinan.
Grillplats, vid HYC klubbhus.
Marin drivmedelsstation (bensin och diesel), mastkran samt sugtömningsstation för septitank och olja, precis norr om inloppet på västra kajen.
Bryggor och platser i nordvästra hörnet av hamnen endast för tur- och fiskebåtar – ingen förtöjning av gästbåtar.
Betalning av gästhamnsavgift görs snarast efter ankomst på www.tallyweb.dk/norra-hamnen
Se också GÄSTAHAMNSAVGIFTER