Medlemsansökan

Välkommen att bli medlem i Helsingborgs Yacht Club

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i nedanstående formulär. För att beviljas som medlem så skall du kunna uppvisa ett dokumenterat aktivt båtintresse i någon form. Din ansökan behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte, varefter du får besked och en anmodan om att betala in medlemsavgiften.


Medlemsavgifter 2023
Enskild medlem 485 SEK
Familjemedlemskap 665 SEK (Folkbokförda på samma adress)
Pensionär 335 SEK

Har du frågor angående medlemskap, kontakta HYC kansli eller någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på sidan KONTAKT.

Exempel på Medlemsförmåner

Fri bilparkering.  På HYC’s parkering i anslutning till klubbhuset får medlem i HYC, som samtidigt har fast båtplats i Norra Hamnen, parkera gratis i mån av plats (max 3 dygn per gång). Giltigt parkeringstillstånd måste ligga väl synligt i bilen. Parkeringstillstånd hämtas på HYC.

Fri hamnavgift i Helsingør Nordhavn. Medlem i HYC behöver inte betala gästhamnsavgift i Helsingør Nordhavn. Gäller för upp till 2 nätter i rad per tillfälle. Giltigt märke, för denna överenskommelse mellan Helsingborg och Helsingør, skall finnas väl synligt på båten. Märke hämtas på HYC kansli. Eventuella övriga avgifter, så som t.ex. el m.m. betalas som vanligt.

Hyra HYC Klubblokal. Medlem i HYC kan hyra klubblokalen för t.ex. möte och fest under perioden september till april. LÄS MER

Rabatt på drivmedel. Medlem i HYC kan erhålla rabatt på drivmedel vid alla Din-X anläggningar. Ansökan görs på HYC kansli.

För mer info om medlemsförmåner, kontakta kansliet på info@hyc.se