Helsingborg Yacht Club – Båtklubben i centrum!

HYC logo

Helsingborg Yacht Club (HYC) är en ideell förening med bas i Norra Hamnen i Helsingborg. Här har vi också vårt klubbhus.
Föreningen är till för alla som är intresserade av båtliv och vi välkomnar såväl båtägare som båtlösa.
HYC har sitt ursprung från Hälsingborgs Segelsällskap (HSS), som bildades 1911 när hamn och klubbhus låg ute på Norra Väster, d.v.s. piren ut mot Restaurang Parapeten. Samma år fick klubben ett privilegiebrev från Kungl Maj:t som gjorde det möjligt för helsingborgarna att segla utanför territorialgränsen. HSS båtar fick därmed samma förmåner och rättigheter i Norden och stora delar av Europa som i hemmafarvattnen.
På 1960-talet krävde en allt intensivare färjetrafik mer plats och Helsingborgs Hamn ville införa förbud mot segling in och ut ur Norra Hamnen. HSS började då inleda förhandlingar med Råå Båtklubb om en eventuell sammanslagning för att kunna utnyttja den då nybyggda småbåtshamnen i Råå. Vid det konstituerande mötet den 30 januari 1970 fastställdes den nya föreningens namn till Råå Helsingborgs Segelsällskap, i dagligt tal RHSS.
I samband med planerna på en ny småbåtshamn i Helsingborg delades återigen RHSS upp. Helsingborg Yacht Club (HYC) bildades således 1992 och i samband med delningen övertog HYC klubbhuset på Norra Väster.
HYC arrenderar Norra Hamnen av Helsingborgs Stad sedan 2011.
Själva driften av marinan utförs av Norra Hamnen Marina AB, på uppdrag av HYC.
HYC klubbhus, som ligger på den västra kajen, inrymmer bl.a. klubbens fest- och möteslokal. Lokalen har en fantastisk utsikt över marinan och Öresund och kan hyras för möten och fester av HYC medlemmar och företag. 

Exempel på Medlemsförmåner

Lägre båtplatsavgift. Medlemmar i HYC behöver inte betala serviceavgift (för närvarande 500 SEK plus moms) för sin fasta båtplats.

Fri bilparkering. På HYC’s parkering i anslutning till klubbhuset får medlem i HYC, som samtidigt har fast båtplats i Norra Hamnen, parkera gratis i mån av plats. Giltigt parkeringstillstånd måste ligga väl synligt i bilen. Parkeringstillstånd hämtas på HYC.

Fri hamnavgift i Helsingør Nordhavn. Medlem i HYC behöver inte betala gästhamnsavgift i Helsingør Nordhavn. Gäller för upp till 2 nätter i rad per tillfälle. Giltigt märke, för denna överenskommelse mellan Helsingborg och Helsingør, skall finnas väl synligt på båten. Märke hämtas på HYC kansli. Eventuella övriga avgifter, så som t.ex. el m.m. betalas som vanligt.

Hyra HYC Klubblokal. Medlem i HYC kan hyra klubblokalen för t.ex. möten och fest under perioden september till april. LÄS MER

För mer info om medlemsförmåner, kontakta kansliet på info@hyc.se