NYHETER

TORRSÄTTNING

Torrsättning kommer att ske 23 oktober 2021. ( reservdag 30 okt vid dåligt väder )
Anmälningslista kommer att finnas på info tavlan 2:a vån.

Priser enligt följande ( samma pris som 2020 )

Lyft: 900:-
Miljöavgift: 500:-
Uppställning: 500:-
Mastskjul: 500:-  ( vid förvaring av mast )

För att förenkla betalningen för torrsättning har det beslutats att betalning skall ske i förväg på
PLUSGIRO 15 43 96-6. Skriv ditt medlemsnummer eller namn samt datum som meddelande vid betalning.

Ansvarig för lyft: Lars Sköld med Peter Sandberg