NYHETER

HYC ÅRSMÖTE 21 NOVEMBER

Årsmötet kommer att hållas den 21/11 kl. 19:00 i klubbhuset, Norra Hamnen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/10 på info@hyc.se.

Dagordning och handlingar kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet.

Vi hoppas att få se många av er på plats.

Väl mött!

Styrelsen HYC