NYHETER

Fakturering av båtplatsavgifter 2024

Kansliet har i dagarna börjat skick ut fakturor för båtplatsavgifterna 2024. Såsom beslutat på årsmötet så har avgifterna höjts med 20 %, nya avgifter för 2024 blir följande:

1. Brygga A, norra sidan (4,3 m, < 8 ton):              13 769 kr

2. Brygga A, södra sidan (4,0 m, < 8 ton):             12 516 kr

3. Brygga B & C (3,5 m, < 8 ton):                             10 579 kr

4. Brygga D & E (3,0 m, 8 ton):                                   8 340 kr

5. Brygga F (2,5 m):                                                     6 242 kr

6. Brygga N, inre fast brygga (4,3 m, > 8 ton):       18 720 kr

7. Brygga N, yttre flytbrygga (3,5-4,5 m, < 4 ton):    8 340 kr

8. Kajplatser, avgifterna höjs med 20 %, avgiften baseras på båtens storlek. Kontakta kansliet för uppgift.