NYHETER

Fortsatt Dispens För Båttvätt.

Miljönämnden beslutar att Helsingborgs Yacht Club (843002-6586), får fortsätta tvätta fritidsbåtar på anmäld parkeringsyta på Parapeten 6, fastigheten Gamla staden 1:8 fram till den 31 december 2025. Miljönämnden förelägger Helsingborgs Yacht Club, 843002-6586, att vidta följande försiktighetsmått i samband med tvätt av båtar på parkeringsyta på Parapeten 6: Tvätt av båtar ska

Läs mer »

Fortsatt dispens för båttvätt.

Miljönämnden beslutar att Helsingborgs Yacht Club (843002-6586), får fortsätta tvätta fritidsbåtar på anmäld parkeringsyta på Parapeten 6, fastigheten Gamla staden 1:8 fram till den 31 december 2025. Miljönämnden förelägger Helsingborgs Yacht Club, 843002-6586, att vidta följande försiktighetsmått i samband med tvätt av båtar på parkeringsyta på Parapeten 6: Tvätt av

Läs mer »
HYC sjösättning av båt

Sjösättning, lördagen den 24 april

Som tidigare meddelats i utsänd information, den 23 sep 2020, kommer sjösättningen i HYC’s regi att äga rum lördagen den 24 april, med start kl 08.00. OBS! Det blir ingen torrsättning i vår som arrangeras av HYC / Norra Hamnen!

Läs mer »
HYC Norra Hamnen Torsdagssegling

Torsdagssegling

Välkomna till torsdagsseglingarna! Kvällskappsegling under avslappnade former för alla som vill komma ut på vattnet och segla. Start kl 18:30, vi ses utanför klubbhuset kl 18 för att bestämma bana. Välkomna!Frågor, söker du båt eller besättning? Ring Kjell 073-158 71 75 eller mejla kullaseglingen@gmail.com

Läs mer »