Kl 18 den 12 maj håller styrelsen  sitt ordinarie styrelsemöte i Klubblokalen.
Klubblokalen är under mötet reserverad för enbart styrelsemedlemmar.
Vi hoppas på er förståelse för detta.

Med vänlig hälsning, Styrelsen