Vi börjar kl 08:00!

För att förenkla vill vi att ni betalar för sjösättning i förväg.
Läs mer på https://hyc.se/2020/04/01/sjosattning-torrsattning-och-betalning/

Sjösättningen startar kl 08:00 med början längst i norr och sedan vidare söderut.

Vi vill påminna om att alla båtar och allt material måste vara rensat från uppställningsplatsen senast den 10 maj.

Ställplatserna för husbilar, norr om HYC klubbhus, kommer successivt att öppnas under vecka 19 (4-10 maj) och området ska vara helt öppet från och med vecka 20 (11 maj).

Vi förutsätter, som vanligt, en god och hjälpsam dag!

Vi tackar för er medverkan och samtidigt hoppas vi på en så bra sommarsäsong som det är möjligt under rådande situation.

Styrelsen HYC