NYHETER

RÄDDNINGSSTEGAR

Räddningsstegarna i Norra Hamnen är monterade. Skall kompletteras med någon form av ”grabbräcke”
Kommer att monteras i höst av NHMAB.