NYHETER

PARKERING HYC:S P-PLATSER

Parkeringsregler enligt följande:

Giltigt parkeringstillstånd utfärdat av Helsingborgs Yacht Club skall finnas placerad i framruta väl synlig. Parkering gäller max 72 tim i sträck. Kontroll kommer att göras av kommunens parkeringsvakter, samt bötfällas enligt kommunens riktlinjer. Norra Hamnen Marin AB har kontakt med berörda parter.