NYHETER

SVENSKA BÅTUNIONEN / SBU

INFORMATION:

HYC har efter beslut av Styrelsen, skickat en ansökan om utträde ur Svenska Båtunionen. Detta p g a att årskostnaden i SBU är för hög i förhållande till vad vi får. Ansökan skickades in i slutet av september 2021, vilket är enligt SBU:s stadgar.

SLUTGILTIGT BESLUT KOMMER ATT TAS PÅ MEDLEMS / ÅRSMÖTET I NOVEMBER 2021