Årsmöte i HYC 2021

16 november 2021 kl 18.00 i Klubbstugan

KALLELSE till årsmöte i Helsingborg Yacht Club
Tid: 2021-11-16 klockan 18.00
Plats: Klubbhuset HYC
Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll, samt
  rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för den ekonomiska situationen
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse
  a. Val av ordförande för ett år
  b. Val av ledamöter och suppleanter för två år
  c. Val av revisorer för ett år
  d. Val av revisorssuppleanter för ett år
  e. Val av tre ledamöter till valberedning
 10. Motion från medlem
  OBS! SKALL VARA KANSLIET TILLHANDA SENAST 2021-10-19
 11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift
 12. Övriga frågor. (Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns
  upptagen på dagordning för årsmötet). 13. Mötet avslutas

Trevligt på AW 24 mars

Välbesökt och trevligt After Work på klubbhuset i fredags. Skoj att så många kom och mat så god att den tog slut.Tack Randi för fint arrangemang!

HYC – Vårmöte den 25 april 2023

Den 25 april klockan 18.00 håller vi HYC´s vårmöte för alla medlemmar. Vi kommer att hålla till i klubblokalen och hoppas att få välkomna så många medlemmar som möjligt. Kallelse samt agenda kommer att distribueras senare. Dock kan vi redan nu flagga för att – förutom sedvanlig information om läget

Fortsatt dispens för båttvätt

Miljönämnden beslutar att Helsingborgs Yacht Club (843002-6586), får fortsätta tvätta fritidsbåtar på anmäld parkeringsyta på Parapeten 6, fastigheten Gamla staden 1:8 fram till den 31 december 2025. Miljönämnden förelägger Helsingborgs Yacht Club, 843002-6586, att vidta följande försiktighetsmått i samband med tvätt av båtar på parkeringsyta på Parapeten 6: Tvätt av båtar ska

Dags att hämta nytt P-bevis

Nu är det dags för alla er som har båtplats och behöver ett giltigt parkeringsbevis att hämta ut detta. Årets färg är grön och det är viktigt att ni har rätt färg för att slippa parkeringsböter. Som ni vet så är parkeringsvakterna på hugget.  Förra årets P-bevis, det rosa, slutar

Nyhetsbrev från styrelsen

Det kan fortfarande kännas lite avlägset med båtliv såhär i slutet av januari men tiden brukar som bekant rusa på snabbare än man tror. För att så smått sparka igång inför årets båtsäsong så vill styrelsen ge våra medlemmar i HYC en liten uppdatering utifrån de beslut som fattades vid