Status – Underhåll- och reinvesteringar i hamnen

Det föreligger ett behov av underhåll och reinvesteringar i hamnen för att hålla den i bra skick. Styrelsen och föreningens hamnbolag som ansvarar för driften håller på att utarbeta en 5-års plan för hamnen. Vi kan konstatera att det finns väsentliga och dyrbara investeringsbehov framåt. Då vi arrenderar hamnen av Helsingborgs kommun genom Helsingborgs Hamn AB så måste vi ha med dem bägge i processen och på de åtgärder som beslutas som är av lite större dignitet. På vårt initiativ har en dialog mellan parterna initierats.

Oavsett ovan så har följande akuta arbeten genomförts över vintern 21/22:

· Klubbstuga/hamnkontoret: Avloppet till toaletterna har renspolats/fräst rören rena vilket förhoppningsvis har åtgärdat risken för eventuella stopp i avloppet.

· Dykarundersökning bryggor: Genomfördes mellan den 2021-11-25 och 21-12-03 för bedömning av status på bryggorna i Norra hamnen. Undersökningens fokus har varit att belysa underhållsbehov samt åtgärder som måste utföras inom kommande 1-årsperiod.

Kättingarna har som ett första steg rengjorts med högtryckstvätt för att kunna möjliggöra en fullgod undersökning. Undersökningen visar att samtliga flytbryggor behöver åtgärdas. Vi började de mest utsatta och mest slitna avseende förankringarna, följande har nu åtgärdats som ett resultat av undersökningen:

A Bryggan – 40 m kätting samt 12 st. schacklar är utbytta

B bryggan – 2 m kätting samt 2 st. schacklar är utbytta

C bryggan – 5,5 m kätting samt 2 st. Schacklar är utbytta

Nästa brygga är E som åtgärdas med anledning av förslitningarna. Samtliga landgångar till bryggorna har fått nya fastsättningar mot kaj och hjul.

Förutom ovan så pågår ett antal mindre åtgärder. Efter samråd med kommunen så räknar styrelsen med att kunna redovisa och initiera ytterligare åtgärder. När ni noterar något som behöver åtgärdas så är vi tacksamma om ni kan meddela detta till Peter Hartwig (Norra Hamnen AB) eller hamnkaptenen.

MVH / STYRELSEN

JULBORD den 26 december

Alla medlemmar är välkomna till klubbens traditionella julbord i klubbhuset MÅNDAG 26 DECEMBER KL. 15.00 Pris: 280 kr/pp OSA senast 19 december Anmälan på lista på anslagstavlan utanför kansliet eller till randi57@me.com Anmälan är bindande VÄLKOMNA / RANDI

JULGLÖGG 10 december

Luciaglögg i klubbhuset den 10 december från kl. 16.00 – ca. 20.00 – Alla medlemmar är välkomna, ingen anmälan / Randi

Kallelse och agenda – HYC årsmöte 17 november

Tid: torsdag 17 november kl. 18.30 Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg Handlingar har distribuerats till medlemmarna via e-post AGENDA 1. Mötet öppnas 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av 2 st justeringsmän

Fjärrvärmen avstängd i klubbhuset 24-27 oktober

Med början måndagen den 24 oktober så kommer fjärrvärmen att stängas av i klubbhuset då vi byter värmeväxlare. Den återkopplas igen på torsdagen den 27 oktober om allt går som planerat för hantverkarna. Varmvattnet ryker det med men kallvattnet fungerar. Dock kommer även kallvattnet att kopplas bort för kortare stunder

Torrsättning 2022 avklarad!

Lördag den 15 oktober så genomfördes planenligt torrsättning i Norra Hamnen. Vädret var nära nog perfekt, ingen vind och inget regn. Samtidigt togs presenningen över grillplatsen bort för vintern. Tack till alla som var med och organiserade samt hjälpte till. Efter arbetet så serverades ärtsoppa och pannkakor av Randi i