Status – Underhåll- och reinvesteringar i hamnen

Det föreligger ett behov av underhåll och reinvesteringar i hamnen för att hålla den i bra skick. Styrelsen och föreningens hamnbolag som ansvarar för driften håller på att utarbeta en 5-års plan för hamnen. Vi kan konstatera att det finns väsentliga och dyrbara investeringsbehov framåt. Då vi arrenderar hamnen av Helsingborgs kommun genom Helsingborgs Hamn AB så måste vi ha med dem bägge i processen och på de åtgärder som beslutas som är av lite större dignitet. På vårt initiativ har en dialog mellan parterna initierats.

Oavsett ovan så har följande akuta arbeten genomförts över vintern 21/22:

· Klubbstuga/hamnkontoret: Avloppet till toaletterna har renspolats/fräst rören rena vilket förhoppningsvis har åtgärdat risken för eventuella stopp i avloppet.

· Dykarundersökning bryggor: Genomfördes mellan den 2021-11-25 och 21-12-03 för bedömning av status på bryggorna i Norra hamnen. Undersökningens fokus har varit att belysa underhållsbehov samt åtgärder som måste utföras inom kommande 1-årsperiod.

Kättingarna har som ett första steg rengjorts med högtryckstvätt för att kunna möjliggöra en fullgod undersökning. Undersökningen visar att samtliga flytbryggor behöver åtgärdas. Vi började de mest utsatta och mest slitna avseende förankringarna, följande har nu åtgärdats som ett resultat av undersökningen:

A Bryggan – 40 m kätting samt 12 st. schacklar är utbytta

B bryggan – 2 m kätting samt 2 st. schacklar är utbytta

C bryggan – 5,5 m kätting samt 2 st. Schacklar är utbytta

Nästa brygga är E som åtgärdas med anledning av förslitningarna. Samtliga landgångar till bryggorna har fått nya fastsättningar mot kaj och hjul.

Förutom ovan så pågår ett antal mindre åtgärder. Efter samråd med kommunen så räknar styrelsen med att kunna redovisa och initiera ytterligare åtgärder. När ni noterar något som behöver åtgärdas så är vi tacksamma om ni kan meddela detta till Peter Hartwig (Norra Hamnen AB) eller hamnkaptenen.

MVH / STYRELSEN

Trevligt på AW 24 mars

Välbesökt och trevligt After Work på klubbhuset i fredags. Skoj att så många kom och mat så god att den tog slut.Tack Randi för fint arrangemang!

HYC – Vårmöte den 25 april 2023

Den 25 april klockan 18.00 håller vi HYC´s vårmöte för alla medlemmar. Vi kommer att hålla till i klubblokalen och hoppas att få välkomna så många medlemmar som möjligt. Kallelse samt agenda kommer att distribueras senare. Dock kan vi redan nu flagga för att – förutom sedvanlig information om läget

Fortsatt dispens för båttvätt

Miljönämnden beslutar att Helsingborgs Yacht Club (843002-6586), får fortsätta tvätta fritidsbåtar på anmäld parkeringsyta på Parapeten 6, fastigheten Gamla staden 1:8 fram till den 31 december 2025. Miljönämnden förelägger Helsingborgs Yacht Club, 843002-6586, att vidta följande försiktighetsmått i samband med tvätt av båtar på parkeringsyta på Parapeten 6: Tvätt av båtar ska

Dags att hämta nytt P-bevis

Nu är det dags för alla er som har båtplats och behöver ett giltigt parkeringsbevis att hämta ut detta. Årets färg är grön och det är viktigt att ni har rätt färg för att slippa parkeringsböter. Som ni vet så är parkeringsvakterna på hugget.  Förra årets P-bevis, det rosa, slutar

Nyhetsbrev från styrelsen

Det kan fortfarande kännas lite avlägset med båtliv såhär i slutet av januari men tiden brukar som bekant rusa på snabbare än man tror. För att så smått sparka igång inför årets båtsäsong så vill styrelsen ge våra medlemmar i HYC en liten uppdatering utifrån de beslut som fattades vid