Status – Underhåll- och reinvesteringar i hamnen

Det föreligger ett behov av underhåll och reinvesteringar i hamnen för att hålla den i bra skick. Styrelsen och föreningens hamnbolag som ansvarar för driften håller på att utarbeta en 5-års plan för hamnen. Vi kan konstatera att det finns väsentliga och dyrbara investeringsbehov framåt. Då vi arrenderar hamnen av Helsingborgs kommun genom Helsingborgs Hamn AB så måste vi ha med dem bägge i processen och på de åtgärder som beslutas som är av lite större dignitet. På vårt initiativ har en dialog mellan parterna initierats.

Oavsett ovan så har följande akuta arbeten genomförts över vintern 21/22:

· Klubbstuga/hamnkontoret: Avloppet till toaletterna har renspolats/fräst rören rena vilket förhoppningsvis har åtgärdat risken för eventuella stopp i avloppet.

· Dykarundersökning bryggor: Genomfördes mellan den 2021-11-25 och 21-12-03 för bedömning av status på bryggorna i Norra hamnen. Undersökningens fokus har varit att belysa underhållsbehov samt åtgärder som måste utföras inom kommande 1-årsperiod.

Kättingarna har som ett första steg rengjorts med högtryckstvätt för att kunna möjliggöra en fullgod undersökning. Undersökningen visar att samtliga flytbryggor behöver åtgärdas. Vi började de mest utsatta och mest slitna avseende förankringarna, följande har nu åtgärdats som ett resultat av undersökningen:

A Bryggan – 40 m kätting samt 12 st. schacklar är utbytta

B bryggan – 2 m kätting samt 2 st. schacklar är utbytta

C bryggan – 5,5 m kätting samt 2 st. Schacklar är utbytta

Nästa brygga är E som åtgärdas med anledning av förslitningarna. Samtliga landgångar till bryggorna har fått nya fastsättningar mot kaj och hjul.

Förutom ovan så pågår ett antal mindre åtgärder. Efter samråd med kommunen så räknar styrelsen med att kunna redovisa och initiera ytterligare åtgärder. När ni noterar något som behöver åtgärdas så är vi tacksamma om ni kan meddela detta till Peter Hartwig (Norra Hamnen AB) eller hamnkaptenen.

MVH / STYRELSEN

Livliga diskussioner på fikat med styrelsen

Ett trettiotal medlemmar kom till fikamöte med styrelsen den 24/9 för att lyssna och diskutera viktiga frågor runt HYC och dess verksamhet. Från styrelsen deltog Jens Rönnow och Lennart Holm som tillsammans redogjorde för det nya arrendeavtalet med Helsingborgs stad och hamn, tillsammans med vår hamnkapten Mikael informerade om verksamheten

Välkomna på Höstfest 14:e oktober

Alla HYC’s medlemmar är varmt välkomna till årets höstfest som avhålls i klubbhuset den 14:e oktober med start kl. 19:00. Anmälan till Randi via mail (randi57@me.com) eller sms (073-655 2034). Välkomna, Randi

HYC ÅRSMÖTE 21 NOVEMBER

Årsmötet kommer att hållas den 21/11 kl. 19:00 i klubbhuset, Norra Hamnen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/10 på info@hyc.se. Dagordning och handlingar kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Vi hoppas att få se många av er på plats. Väl mött! Styrelsen HYC

Dag för torrsättning fastställd till den 21/10

Dags att börja planera för årets torrsättning. Styrelsen har nu fastställt att torrsättning blir lördag den 21 oktober med 28 oktober som reservdag om vädret ställer till det. Ansvarig för planering och genomförande är Jens Rönnow. Information och regler samt teckningslista finns uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset så se till

HYC After Work fredag 22/9 kl. 16:00

Välkomna på After Work i klubbhuset fredag den 22 september kl. 16:00. Om ni vill ha mat i form av bakad potatis med Skagenröra så anmäl detta till Randi (randi57@me.com) senast den 20/9. Kostnad max 50 :-. Egen dryck medtages. Välkomna, Randi