NYHETER

Sjösättning och tömning av hamnplan

Sjösättning sker som planerat den 23 april enligt teckningslista i klubbhuset. Senast den 30 april skall alla båtar vara i vattnet. Hamnplanen skall vara uppstädad och tom senast den 2 maj för att bereda plats för husbilsparkering. 

Styrelsen