NYHETER

Möte med Helsingborgs kommun om Norra Hamnen


HYC arrenderar Norra Hamnen av Helsingborgs kommun och ett gott och aktivt samarbete är grunden för en väl fungerande marina. Samarbetet har inte fungerat så väl under senare år och detta möte som hölls på initiativ av HYC i syfte att få till en omstart i relationen. Ett viktigt mål är att ta fram en gemensam utvecklingsplan för Norra Hamnen, ett annat att öka säkerhet och trygghet i hamnen. Läs mer om mötet och bakgrunden i bifogat dokument (klicka på den röda länken).