NYHETER

P-vakt från 1 juni

Från den 1 juni så kommer Q-park att kontrollera att bilar som står parkerade på HYC’s parkeringsplatser följer uppställda parkeringsregler, det gäller inte minst maximalt tillåten parkeringstid. Detta för att säkra tillgängligheten för klubbens medlemmar och undvika att parkeringen används för långtidsparkering eller för bilar utan koppling till klubben.