NYHETER

Årsmöte HYC 17 november 18.30

Årsmötet kommer att hållas den 17 november kl 18.30 i klubbhuset (ev. kan lokal komma att ändras om smittspridningen av Covid bedöms vara ett problem), alla medlemmar är välkomna. Motioner till årsmötet skall vara inlämnade skriftligen till kansliet senast den 20 oktober. Agendan kommer att distribueras senare. Då det kommer att ske nyval av flera styrelseledamöter så vill nomineringskommitten ha in namnförslag och de ser gärna att det kommer in lite nya namn (skicka förslag till Torben Andreasen eller till info@hyc.se)

Styrelsen