NYHETER

Torrsättning 15 oktober – 2022

Torrsättning sker i år den 15 oktober (22 oktober som reservdag vid dåligt väder). Anmälningslista kommer att finnas på info tavlan 2:a våningen i klubbhuset. Betalning skall ske senast den 7 oktober till plusgiro 15 43 96-6, ange medlemsnummer och namn samt datum som referens. I år har vi tvingats höja avgifterna pga högre kostnader.

Priser:

– Lyft: 1150 kr

– Miljöavgift: 550 kr

– Uppställning: 550 kr

– Mastskjulet (vid förvaring av mast/rigg): 550 kr