NYHETER

Teckningslistan för torrsättning nu på anslagstavlan

Nu sitter teckningslistan för torrsättning på anslagstavlan i klubbhuset. Själva torrsättningen sker den 15 oktober (reservdag 22 oktober i händelse av dåligt väder) och för de som avser att lyfta sin båt så ska betalning ha skett i förväg senast den 7 oktober (se meddelande från 28 augusti). Regler för torrsättning / miljöregler har anslagits på anslagstavlan och framgår även nedan. Ansvaret för att följa dessa regler ligger på varje individuell båtägare.