NYHETER

Motorkurs i höst – intresseanmälan

Ett antal av våra medlemmar har efterfrågat en motorkurs så därför har vi tänkt att arrangera en sådan i höst. Kursen riktar sig i första hand till ägare av bensin- och dieseldrivna inombordsmotorer. Kurslängd preliminärt 8 kvällar x 2 timmar. Kursledare är Lars Lindkvist (LT Marin). Kostnaden är beräknad till 800-1200 kr/person beroende på hur många deltagare det blir. Är du intresserad så sänd ett mail till jan.persson391@outlook.com eller teckna dig på listan i klubbhuset.

Välkomna,

Styrelsen / Jan Persson