NYHETER

HYC’s HÖSTFEST 22 OKTOBER

Anmälan till randi57@me.com eller listan på anslagstavlan utanför kansliet. Anmälan är bindande. VÄLKOMNA!

Randi Kristensen / Klubbmästare