NYHETER

God Jul önskar styrelsen och bifogar ett nyhetsbrev

Den 17 november avhölls HYC’s årsmöte där flera för föreningen viktiga frågor presenterades och diskuterades, inte minst våra ekonomiska utmaningar givet kostnadsökningar och kommande reinvesteringsbehov. Det pågår nu en aktiv dialog med Helsingborgs stad och Helsingborgs Hamn runt framtida drift och underhåll av Norra Hamnen. Vi hoppas att alla våra medlemmar har möjlighet att ta lite tid inför julen och läsa nyhetsbrevet som bifogas här som en länk.

Vi vill också passa på att önska alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen i HYC

https://usercontent.one/wp/hyc.se/wp-content/uploads/2022/12/HYC-nyhetsbrev-dec-2022-4.pdf