NYHETER

Försäkringsbesked skickas till kansliet

Viktigt för dig som har båtplats!

Kopia på giltigt försäkringsbesked för din båt måste skickas in till kansliet snarast, maila till anna@hyc.se eller lämna in papperskopia på kansliet / Tack – Kansliet