NYHETER

Bevakning i Hamnen

Som ett resultat av mötet som hölls den 16/5 har vi båtägare börjat gå vakt i hamnen på nätterna (23-05). Vid mötet som var välbesökt, 60 personer var det 35 som anmälde sig till att delta i bevakningen. Vi har därefter gått vakt 2 personer åt gången, vi har inte kunnat täcka alla nätter vilket är målet och det är av stor betydelse att så många som möjligt deltar i bevakningen för att fördela belastningen. Som ett delmål vill vi hålla igång bevakningen fram till midsommar, vi hoppas att det inte ska behövas under högsäsongen, midsommar till ett par veckor in i augusti. Tills vi förhoppningsvis får fram ett anmälningssystem på hemsidan görs anmälan till Jens Rönnow.

Anmälan görs på telefon/SMS till 0738124213 eller mail jens.roennow@gmail.com, ange namn båtplats och telefonnummer och gärna passande datum.

Hälsningar Styrelsen