NYHETER

BILJETT / BETAL STATION

Betalstationen för TallyWeb är installerad efter en del problem. Hoppas det skall bli enklare för våra båt- o husbilsägare att betala

Läs mer »

Årsmöte i HYC 2021

16 november 2021 kl 18.00 i Klubbstugan KALLELSE till årsmöte i Helsingborg Yacht ClubTid: 2021-11-16 klockan 18.00Plats: Klubbhuset HYCDagordning Mötet öppnas Fråga om mötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning Val av ordförande samt sekreterare för mötet Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll, samtrösträknare Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse

Läs mer »

SVENSKA BÅTUNIONEN / SBU

INFORMATION: HYC har efter beslut av Styrelsen, skickat en ansökan om utträde ur Svenska Båtunionen. Detta p g a att årskostnaden i SBU är för hög i förhållande till vad vi får. Ansökan skickades in i slutet av september 2021, vilket är enligt SBU:s stadgar. SLUTGILTIGT BESLUT KOMMER ATT TAS

Läs mer »

INBROTT & STÖLD I NORRA HAMNEN

VARNING FÖR INBROTT I BÅTARNA                                                                                           

Läs mer »

Reningsverk / spolplatta

HYC har dispens, med nuvarande reningssystem, till 31 december 2022 Därför är vi tvungna att installera någon form av reningsverk för att fortsätta kunna lyfta upp och tvätta båtarna i hamnen. Krav från Miljöförvaltningen. Hamnbolaget NHMAB har börjat titta på vilka system för reningsverk som passar HYC. Hyc var i

Läs mer »

AFTER WORK 17 sept 2021

Hyc har haft sin andra AFTER WORK under 2021 God dricka, mat och en fantastisk kaka till kaffet MYCKET LYCKAT – Tack till alla som hjälpt till

Läs mer »

TVÄTTSTUGA / RENOVERING

RENOVERING AV TVÄTTSTUGA ÄR AVSLUTAD. Ombyggnad av ventilation för tvättstuga samt för verkstad i Borgen samt utbyte av torktumlare, 2 st, samt tvättmaskin, 1 st, av fabrikat Miele. Ny ventilation för torktumlare som är separerad från ventilationen i verkstaden. Två helt olika ventilationssystem. Arbetet utfört av Filip Schiött & Clas

Läs mer »