Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

HYC Båtlyft
HYC Båtlyft

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet.

Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen samt hur provtagningen utförts.

Det muntliga beskedet vi gavs vid mötets slut var, att vi kommer att godkännas och inväntar nu deras skriftliga bekräftelse på att vi får förlängt tillstånd att tvätta båtarna på spolplattan.

Vi ålades dock samtidigt att undersöka ett par frågor om analysen samt möjligheten att komplettera våra filter vilket vi måste återrapportera till Miljönämnden.

Vi är även ålagda att vid varje torrsättning och tvättning utföra provtagning samt analys av vattnet från spolplattan!

Av den anledningen och de extra kostnader detta innebär, måste vi överväga om fler än ett tillfälle för torrsättning och tvättning skall finnas eller hur vi kan lösa detta på bästa möjliga sätt för alla medlemmar.

Kostnaden i november för inställellsen på plats, 5 tim provtagning samt analys var 18 960 SEK.

På Styrelsens vägnar ber vi er alla att respektera Miljönämndens åläggande samt att vi alla hjälps åt att uppfylla den.

De har nyligen även återkommit och vill nu veta antal båtar som tvättades samt om möjligt även hur många av dem som varit målade med biocidfärger.

Tack för Er förståelse och samverkan i ärendet!

Med vänliga hälsningar
Richard Fredlund
Styrelsen HYC

Trevligt på AW 24 mars

Välbesökt och trevligt After Work på klubbhuset i fredags. Skoj att så många kom och mat så god att den tog slut.Tack Randi för fint arrangemang!

HYC – Vårmöte den 25 april 2023

Den 25 april klockan 18.00 håller vi HYC´s vårmöte för alla medlemmar. Vi kommer att hålla till i klubblokalen och hoppas att få välkomna så många medlemmar som möjligt. Kallelse samt agenda kommer att distribueras senare. Dock kan vi redan nu flagga för att – förutom sedvanlig information om läget

Fortsatt dispens för båttvätt

Miljönämnden beslutar att Helsingborgs Yacht Club (843002-6586), får fortsätta tvätta fritidsbåtar på anmäld parkeringsyta på Parapeten 6, fastigheten Gamla staden 1:8 fram till den 31 december 2025. Miljönämnden förelägger Helsingborgs Yacht Club, 843002-6586, att vidta följande försiktighetsmått i samband med tvätt av båtar på parkeringsyta på Parapeten 6: Tvätt av båtar ska

Dags att hämta nytt P-bevis

Nu är det dags för alla er som har båtplats och behöver ett giltigt parkeringsbevis att hämta ut detta. Årets färg är grön och det är viktigt att ni har rätt färg för att slippa parkeringsböter. Som ni vet så är parkeringsvakterna på hugget.  Förra årets P-bevis, det rosa, slutar

Nyhetsbrev från styrelsen

Det kan fortfarande kännas lite avlägset med båtliv såhär i slutet av januari men tiden brukar som bekant rusa på snabbare än man tror. För att så smått sparka igång inför årets båtsäsong så vill styrelsen ge våra medlemmar i HYC en liten uppdatering utifrån de beslut som fattades vid