Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

HYC Båtlyft
HYC Båtlyft

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet.

Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen samt hur provtagningen utförts.

Det muntliga beskedet vi gavs vid mötets slut var, att vi kommer att godkännas och inväntar nu deras skriftliga bekräftelse på att vi får förlängt tillstånd att tvätta båtarna på spolplattan.

Vi ålades dock samtidigt att undersöka ett par frågor om analysen samt möjligheten att komplettera våra filter vilket vi måste återrapportera till Miljönämnden.

Vi är även ålagda att vid varje torrsättning och tvättning utföra provtagning samt analys av vattnet från spolplattan!

Av den anledningen och de extra kostnader detta innebär, måste vi överväga om fler än ett tillfälle för torrsättning och tvättning skall finnas eller hur vi kan lösa detta på bästa möjliga sätt för alla medlemmar.

Kostnaden i november för inställellsen på plats, 5 tim provtagning samt analys var 18 960 SEK.

På Styrelsens vägnar ber vi er alla att respektera Miljönämndens åläggande samt att vi alla hjälps åt att uppfylla den.

De har nyligen även återkommit och vill nu veta antal båtar som tvättades samt om möjligt även hur många av dem som varit målade med biocidfärger.

Tack för Er förståelse och samverkan i ärendet!

Med vänliga hälsningar
Richard Fredlund
Styrelsen HYC

JULBORD den 26 december

Alla medlemmar är välkomna till klubbens traditionella julbord i klubbhuset MÅNDAG 26 DECEMBER KL. 15.00 Pris: 280 kr/pp OSA senast 19 december Anmälan på lista på anslagstavlan utanför kansliet eller till randi57@me.com Anmälan är bindande VÄLKOMNA / RANDI

JULGLÖGG 10 december

Luciaglögg i klubbhuset den 10 december från kl. 16.00 – ca. 20.00 – Alla medlemmar är välkomna, ingen anmälan / Randi

Kallelse och agenda – HYC årsmöte 17 november

Tid: torsdag 17 november kl. 18.30 Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg Handlingar har distribuerats till medlemmarna via e-post AGENDA 1. Mötet öppnas 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av 2 st justeringsmän

Fjärrvärmen avstängd i klubbhuset 24-27 oktober

Med början måndagen den 24 oktober så kommer fjärrvärmen att stängas av i klubbhuset då vi byter värmeväxlare. Den återkopplas igen på torsdagen den 27 oktober om allt går som planerat för hantverkarna. Varmvattnet ryker det med men kallvattnet fungerar. Dock kommer även kallvattnet att kopplas bort för kortare stunder

Torrsättning 2022 avklarad!

Lördag den 15 oktober så genomfördes planenligt torrsättning i Norra Hamnen. Vädret var nära nog perfekt, ingen vind och inget regn. Samtidigt togs presenningen över grillplatsen bort för vintern. Tack till alla som var med och organiserade samt hjälpte till. Efter arbetet så serverades ärtsoppa och pannkakor av Randi i