Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

HYC Båtlyft
HYC Båtlyft

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet.

Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen samt hur provtagningen utförts.

Det muntliga beskedet vi gavs vid mötets slut var, att vi kommer att godkännas och inväntar nu deras skriftliga bekräftelse på att vi får förlängt tillstånd att tvätta båtarna på spolplattan.

Vi ålades dock samtidigt att undersöka ett par frågor om analysen samt möjligheten att komplettera våra filter vilket vi måste återrapportera till Miljönämnden.

Vi är även ålagda att vid varje torrsättning och tvättning utföra provtagning samt analys av vattnet från spolplattan!

Av den anledningen och de extra kostnader detta innebär, måste vi överväga om fler än ett tillfälle för torrsättning och tvättning skall finnas eller hur vi kan lösa detta på bästa möjliga sätt för alla medlemmar.

Kostnaden i november för inställellsen på plats, 5 tim provtagning samt analys var 18 960 SEK.

På Styrelsens vägnar ber vi er alla att respektera Miljönämndens åläggande samt att vi alla hjälps åt att uppfylla den.

De har nyligen även återkommit och vill nu veta antal båtar som tvättades samt om möjligt även hur många av dem som varit målade med biocidfärger.

Tack för Er förståelse och samverkan i ärendet!

Med vänliga hälsningar
Richard Fredlund
Styrelsen HYC

Livliga diskussioner på fikat med styrelsen

Ett trettiotal medlemmar kom till fikamöte med styrelsen den 24/9 för att lyssna och diskutera viktiga frågor runt HYC och dess verksamhet. Från styrelsen deltog Jens Rönnow och Lennart Holm som tillsammans redogjorde för det nya arrendeavtalet med Helsingborgs stad och hamn, tillsammans med vår hamnkapten Mikael informerade om verksamheten

Välkomna på Höstfest 14:e oktober

Alla HYC’s medlemmar är varmt välkomna till årets höstfest som avhålls i klubbhuset den 14:e oktober med start kl. 19:00. Anmälan till Randi via mail (randi57@me.com) eller sms (073-655 2034). Välkomna, Randi

HYC ÅRSMÖTE 21 NOVEMBER

Årsmötet kommer att hållas den 21/11 kl. 19:00 i klubbhuset, Norra Hamnen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/10 på info@hyc.se. Dagordning och handlingar kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Vi hoppas att få se många av er på plats. Väl mött! Styrelsen HYC

Dag för torrsättning fastställd till den 21/10

Dags att börja planera för årets torrsättning. Styrelsen har nu fastställt att torrsättning blir lördag den 21 oktober med 28 oktober som reservdag om vädret ställer till det. Ansvarig för planering och genomförande är Jens Rönnow. Information och regler samt teckningslista finns uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset så se till

HYC After Work fredag 22/9 kl. 16:00

Välkomna på After Work i klubbhuset fredag den 22 september kl. 16:00. Om ni vill ha mat i form av bakad potatis med Skagenröra så anmäl detta till Randi (randi57@me.com) senast den 20/9. Kostnad max 50 :-. Egen dryck medtages. Välkomna, Randi