NYHETER

Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

HYC Båtlyft

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet.

Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen samt hur provtagningen utförts.

Det muntliga beskedet vi gavs vid mötets slut var, att vi kommer att godkännas och inväntar nu deras skriftliga bekräftelse på att vi får förlängt tillstånd att tvätta båtarna på spolplattan.

Vi ålades dock samtidigt att undersöka ett par frågor om analysen samt möjligheten att komplettera våra filter vilket vi måste återrapportera till Miljönämnden.

Vi är även ålagda att vid varje torrsättning och tvättning utföra provtagning samt analys av vattnet från spolplattan!

Av den anledningen och de extra kostnader detta innebär, måste vi överväga om fler än ett tillfälle för torrsättning och tvättning skall finnas eller hur vi kan lösa detta på bästa möjliga sätt för alla medlemmar.

Kostnaden i november för inställellsen på plats, 5 tim provtagning samt analys var 18 960 SEK.

På Styrelsens vägnar ber vi er alla att respektera Miljönämndens åläggande samt att vi alla hjälps åt att uppfylla den.

De har nyligen även återkommit och vill nu veta antal båtar som tvättades samt om möjligt även hur många av dem som varit målade med biocidfärger.

Tack för Er förståelse och samverkan i ärendet!

Med vänliga hälsningar
Richard Fredlund
Styrelsen HYC