NYHETER

Åtgärda något???

Norra Hamnen Helsingborg

Har du något du vill framföra? En felanmälan, klagan, förslag eller kanske bara en kommentar. Då har du möjlighet på bl.a. nedastående två sätt!

Ser du något som behöver åtgärdas av Norra Hamnens Marina, som t.ex. en dåligt förtöjd båt, vattenläcka, skador på bryggor m.m. skicka då ett mail på felanmalan@hyc.se

Är det istället något som du tycker bör åtgärdas eller förbättras, där Helsingborgs Stad är ansvarig, då kan du använda appen ”Ett bättre Helsingborg”. Det kan t.ex. beröra trafik och buskörning, belysning, gator och gångbanor m.m.
Ladda gärna ner appen till din mobil HÄR så du är beredd om du ser eller hör något som du tycker behöver åtgärdas!

Ju fler som hör av sig och ju mer underlag ni skickar in desto större är chansen att saker blir åtgärdade!