NYHETER

PÅ GÅNG I NORRA HAMNEN

NHMAB utreder möjligheterna att placera ut ÖVERVAKNINGSKAMEROR I Norra Hamnen.
NHMAB håller på med diskussioner angående tillstånd.

ÅTERKOMMER MED VIDARE INFO