NYHETER

BETALSTATION TALLY WEB

HYC har beslutat att komplettera betalningsmöjligheterna för gästbåtar och husbilar.  Detta för att underlätta betalningar. Vanliga kreditkort kan användas.
En betalningsstation skall monteras vid hamnkontoret. Beställdes redan i juli månad men har tyvärr blivit fördröjd.

NHMAB kommer att installera betalstationen under hösten 2021