NYHETER

Aktuella händelser i HYC – juni

Så har det äntligen blivit sommar igen och även om vädret inte kan kallas stabilt så har vi redan fått några sköna dagar med sol och lagom vind. Nu hoppas vi på en riktigt fin båtsommar.

Det händer en del i HYC och Norra Hamnen just nu som styrelsen skulle vilja informera om. Har ni frågor eller funderingar så hör av Er till oss i styrelsen eller till hamnkaptenen.

Extra duschar & toaletter: Ni som varit nere i hamnen har kanske sett att det dykt upp några blå containers på norra sidan av klubbhuset. Det är extra duschar och toaletter som kommer att finnas på plats till slutet av september för att öka kapacitet och servicegrad till våra husbils- och båtgäster. Tidigare år har många upplevt att kapaciteten inte räckt till under högsäsong varför vi nu prövar detta koncept.

Säkerhet och internet i Norra Hamnen: Som bekant har det förekommit inbrott och skadegörelse på våra båtar vid bryggorna. Helsingborgs kommun som vi arrenderar hamnen av har varit mycket tydliga att de inte kommer att tillåta att det sätts upp grindar eller andra former av skalskydd som begränsar tillgängligheter för allmänheten, Norra Hamnen är ett publikt område. Däremot så har man ställt sig positiv till att bryggorna kameraövervakas. Styrelsen har därför tagit fram förslag till kameraövervakning och håller nu på att ta in anbud samt söka tillstånd hos länsstyrelsen. Vi hoppas att det skall gå att få ett tillstånd för kameraövervakning av samtliga bryggor, men inget är klart ännu varför vi återkommer i frågan så snart som möjligt. Parallellt så är vi också igång med att ta in anbud för att utvidga HYC´s WiFi nät från att som idag enbart omfatta klubbhuset till att täcka hela Norra Hamnen.

Inspektion av miljöförvaltningen: Vi har haft en inspektion av miljöförvaltningen runt vår spolplatta och utsläpp av spolvatten med mera. Efter att skriftligen ha svarat på de frågor som uppstod efter inspektionen så kan vi konstatera att alla ärenden nu är avslutade och att inga öppna frågor återstår. Dock är det så att vi med nuvarande lösning, där det bland annat saknas en godkänd vattenreningsanläggning, endast kan ta upp och tvätta våra båtar fram till hösten 2023. Som vi tidigare informerat om så pågår det en dialog med Helsingborgs kommun och hamnbolaget om olika lösningsalternativ för framtida tvätt och vinterförvaring. Fortsättning följer!

Negativt besked om lyftkran: Styrelsen fick i uppdrag av förra årets höstmöte att utreda frågan om en lyftkran för båtarna. Ett stort arbete har lagts ner av några av våra medlemmar i syfte att utarbeta ett förslag på en lyftkran och lösning för att kunna ta upp och underhålla båtar på norra kajen. Efter ett antal möten och samråd med Helsingborgs kommun (MEX, fastighetsförvaltningen, Helsingborgs hamn) runt möjligheterna att få tillstånd för etablering av en lyftkran på norra kajen så har vi nu fått ett skriftligt svar som tyvärr är negativt. Kommunen kommer inte att ge oss tillstånd att sätta upp en lyftkran oavsett hur en sådan lösning ser ut.

Parkeringsplatser OBS!!!: Som vi tidigare meddelat så kommer våra parkeringar från mitten av juni att övervakas av ett parkeringsbolag. Det som gäller är att bilar som står på parkeringen måste ha ett synligt och giltigt parkeringsbevis i framrutan. Vidare så är maximal parkeringstid 72 timmar. Om vi bryter mot dessa två regler så kommer det att utfördas böter av P-bolaget och det är inget som kan överklagas via HYC. Anledningen till övervakningen är att våra p-platser har missbrukats och att trycket på parkeringar är högt vilket gör att det är svårt för medlemmarna att tillgå parkeringsplatser när man behöver.

Mastskjulet OBS!!!: Det är fortsatt rörigt i mastskjulet och vi kan inte ha det så. Ni som har master eller annan utrustning i mastskjulet måste märka dessa med namn och telefonnummer och det ska ske före midsommar. Efter det så kommer vi att transportera bort omärkt utrustning till soptippen. Jens Rönnow sköter detta så om ni har frågor så kontakta honom.

Hamnvärdar i sommar: Som en resursförstärkning till hamnkaptenen så vill vi anställa några hamnvärdar som ska hjälpa gäster och medlemmar i hamnen i sommar. Vi har informerat om detta tidigare så läs gärna annonsen om ni är intresserade. Vi saknar fortfarande ett par hamnvärdar så sprid gärna detta till era ungdomar om de är intresserade av ett skoj och utvecklande sommarjobb. Kontakta Peter Hartwig för mer information.

Medlemsenkät: I dagarna så kommer alla medlemmar att få en enkät från HYC i sin mailbox. Styrelsen genomför en enkel medlemsundersökning i syfte att få en bättre uppfattning om vad medlemmarna vill få ut av sitt medlemskap och hur man vill att verksamheten ska fungera. Det tar bara några minuter att fylla i enkäten och det gör man direkt via länken i det mail man får. Vi vill verkligen uppmana alla att svara på frågorna och ge styrelsen återkoppling, det är viktigt!

Byte av ventilation och fjärrvärme i klubbhuset: Ventilationen i klubbhuset är utdömd då den är mer än 25 år gammal och dessutom mycket ineffektiv rent energimässigt. Reinvesteringen omfattar huvudsakligen ett nytt ventilationsaggregat och en ny fjärrvärmeväxlare och kommer att genomföras under sommaren / tidig höst. Styrelsen har tagit in offerter och avser efter att ha utvärderat dessa att anlita Anders Hedlund Bygg AB för jobbet.

Fika med styrelsen: Den 23 augusti klockan 17.00 så kommer styrelsen att bjuda in medlemmarna till en fika i klubbhuset. Tanken är att under mer informella former kunna informera mer om styrelsens arbete och ha en dialog runt frågor som vi som medlemmar känner är viktiga och relevanta. Vi hoppas att så många som möjligt vill och kan komma