NYHETER

Till alla båtplatsinnehavare

Nu är det hög tid att hämta ut era båtmärken om ni inte redan gjort det. Kansliet är bemannat tisdagar och torsdagar 9.30-12.00 för uthämtning. Övriga tider finns märkena hos hamnkaptenen som finns på plats alla dagar från den 20 juni kl. 08.00-16.00.

Båt som inte har båtmärket på plats synligt från bryggan eller kajen kommer från den 1 juli att behandlas som gästbåt. Ni som har en båtplats måste även ha en av er ägd båt på platsen från den 1 juli om inte godtagbar anledning till detta finns. Enligt avtalet riskerar ni att förlora er plats om inte dessa villkor följs.

Trevlig sommar

Styrelsen