NYHETER

HYC – Vårmöte den 25 april 2023

Den 25 april klockan 19.00 håller vi HYC´s vårmöte för alla medlemmar. Vi kommer att hålla till i klubblokalen och hoppas att få välkomna så många medlemmar som möjligt. Kallelse samt agenda kommer att distribueras senare. Dock kan vi redan nu flagga för att – förutom sedvanlig information om läget – frågan runt arrendeavtalet med Helsingborg stad / Hamn samt avgiftshöjningar med anledning av kraftigt ökade utgifter och behov av renoveringar i hamnen kommer att tas upp på mötet. Viktiga frågor!

STYRELSEN