NYHETER

Regler vid uthyrning av båtar för övernattande

Det börjar förekomma i viss omfattning att båtplatsinnehavare i Norra Hamnen hyr ut sina båtar för övernattande gäster via internetsidor som Airbnb och Booking.com. Då det uppkommit frågor vad som gäller med avseende på utnyttjande av HYC’s anläggning i sådana situationer så har styrelsen ställt upp nedanstående riktlinjer som gäller med omedelbar verkan.

Grundläggande så har alla rätt att själva besluta hur man disponerar sin båt, dvs. HYC har i sak inga synpunkter på om båtar upplåts för övernattande gäster givet båtägarens medgivande.

DOCK GÄLLER FÖLJANDE FÖR BÅTÄGARE SOM HYR UT SIN BÅT FÖR ÖVERNATTANDE GÄSTER:

  1. Anmälan om detta ska ske till kansliet (info@hyc.se) så att klubben har en överblick av läget (bla säkerhetsfråga). Ange under vilka perioder som uthyrning kan komma att ske och på vilken båtplats.
  2. För det fall att övernattande betalande gäster önskar att utnyttja klubbens faciliteter såsom toaletter, duschar, tvättmaskin, soptunnor, grillplats, m.m. så skall gästerna erlägga en GÄSTHAMNSAVGIFT om 240 kronor per dygn, då erhålls en kod som ger tillgång till samma faciliteter som övriga gästbåtar.
  3. Det är absolut förbjudet att låna ut Tallykey kort eller Parkeringstillstånd till övernattande gäster. Skulle detta förekomma så förbehåller HYC sig att dra in båtplatsinnehavarens Tallykey kort och/eller parkeringstillstånd för resten av säsongen.

 

Styrelsen den 22 juni 2023