Regler vid uthyrning av båtar för övernattande

Det börjar förekomma i viss omfattning att båtplatsinnehavare i Norra Hamnen hyr ut sina båtar för övernattande gäster via internetsidor som Airbnb och Booking.com. Då det uppkommit frågor vad som gäller med avseende på utnyttjande av HYC’s anläggning i sådana situationer så har styrelsen ställt upp nedanstående riktlinjer som gäller med omedelbar verkan.

Grundläggande så har alla rätt att själva besluta hur man disponerar sin båt, dvs. HYC har i sak inga synpunkter på om båtar upplåts för övernattande gäster givet båtägarens medgivande.

DOCK GÄLLER FÖLJANDE FÖR BÅTÄGARE SOM HYR UT SIN BÅT FÖR ÖVERNATTANDE GÄSTER:

  1. Anmälan om detta ska ske till kansliet (info@hyc.se) så att klubben har en överblick av läget (bla säkerhetsfråga). Ange under vilka perioder som uthyrning kan komma att ske och på vilken båtplats.
  2. För det fall att övernattande betalande gäster önskar att utnyttja klubbens faciliteter såsom toaletter, duschar, tvättmaskin, soptunnor, grillplats, m.m. så skall gästerna erlägga en GÄSTHAMNSAVGIFT om 240 kronor per dygn, då erhålls en kod som ger tillgång till samma faciliteter som övriga gästbåtar.
  3. Det är absolut förbjudet att låna ut Tallykey kort eller Parkeringstillstånd till övernattande gäster. Skulle detta förekomma så förbehåller HYC sig att dra in båtplatsinnehavarens Tallykey kort och/eller parkeringstillstånd för resten av säsongen.

 

Styrelsen den 22 juni 2023

Livliga diskussioner på fikat med styrelsen

Ett trettiotal medlemmar kom till fikamöte med styrelsen den 24/9 för att lyssna och diskutera viktiga frågor runt HYC och dess verksamhet. Från styrelsen deltog Jens Rönnow och Lennart Holm som tillsammans redogjorde för det nya arrendeavtalet med Helsingborgs stad och hamn, tillsammans med vår hamnkapten Mikael informerade om verksamheten

Välkomna på Höstfest 14:e oktober

Alla HYC’s medlemmar är varmt välkomna till årets höstfest som avhålls i klubbhuset den 14:e oktober med start kl. 19:00. Anmälan till Randi via mail (randi57@me.com) eller sms (073-655 2034). Välkomna, Randi

HYC ÅRSMÖTE 21 NOVEMBER

Årsmötet kommer att hållas den 21/11 kl. 19:00 i klubbhuset, Norra Hamnen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/10 på info@hyc.se. Dagordning och handlingar kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Vi hoppas att få se många av er på plats. Väl mött! Styrelsen HYC

Dag för torrsättning fastställd till den 21/10

Dags att börja planera för årets torrsättning. Styrelsen har nu fastställt att torrsättning blir lördag den 21 oktober med 28 oktober som reservdag om vädret ställer till det. Ansvarig för planering och genomförande är Jens Rönnow. Information och regler samt teckningslista finns uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset så se till

HYC After Work fredag 22/9 kl. 16:00

Välkomna på After Work i klubbhuset fredag den 22 september kl. 16:00. Om ni vill ha mat i form av bakad potatis med Skagenröra så anmäl detta till Randi (randi57@me.com) senast den 20/9. Kostnad max 50 :-. Egen dryck medtages. Välkomna, Randi