NYHETER

Utlåning av Tallykey kort och parkeringstillstånd är inte tillåten

På förekommen anledning så vill styrelsen uppmärksamma samtliga medlemmar på att det under inga omständigheter är tillåtet att låna ut Tallykey kort eller parkeringstillstånd till icke medlemmar i HYC. HYC’s lokaler och faciliteter är till för medlemmarna och betalande gäster, likaså är parkeringsplatserna till för våra medlemmar och inga andra. Medlemmar som lånar ut sina Tallykey kort eller parkeringstillstånd kommer ovillkorligen att få sina kort indragna för resten av säsongen.

Styrelsen den 22 juni 2023