NYHETER

Nytt arrendeavtal på plats för Norra Hamnen!

Idag har ett nytt arrendeavtal avseende Norra Hamnens småbåtshamn tecknats mellan HYC, Helsingborgs Hamn AB och Helsingborgs stad. Som bekant för flertalet av våra medlemmar så har denna fråga diskuterats och förhandlats mellan parterna under en längre tid. Därför är det mycket glädjande att vi nu kommit överens om ett nytt avtal som skapar förutsättningar för en mer långsiktig utveckling av vår marina. Det nya avtalet förtydligar vem som har ansvar för vad med avseende på kostnader och investeringar och det öppnar även upp för möjligheter till en utveckling av hamnen. För HYC så innebär det även att Helsingborgs stad är med och delar en del av de kostnader som uppstår i verksamheten runt hamnen. Det är inte så att vi i HYC fått alla våra önskemål beviljade, i en förhandling så behöver man ge och ta, men styrelsens bedömning är ändå att avtalet ger oss betydligt bättre möjligheter att bedriva verksamheten framåt. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2024. En närmare presentation bifogas i dokumentet nedan. Medlemmar i HYC kan förstås också få tillgång till hela avtalet genom att kontakta föreningens ordförande.

Trevlig midsommar önskar styrelsen!

NYTT ARRENDEAVTAL FÖR NORRA HAMNEN PÅ PLATS 22 juni