Nytt arrendeavtal på plats för Norra Hamnen!

Idag har ett nytt arrendeavtal avseende Norra Hamnens småbåtshamn tecknats mellan HYC, Helsingborgs Hamn AB och Helsingborgs stad. Som bekant för flertalet av våra medlemmar så har denna fråga diskuterats och förhandlats mellan parterna under en längre tid. Därför är det mycket glädjande att vi nu kommit överens om ett nytt avtal som skapar förutsättningar för en mer långsiktig utveckling av vår marina. Det nya avtalet förtydligar vem som har ansvar för vad med avseende på kostnader och investeringar och det öppnar även upp för möjligheter till en utveckling av hamnen. För HYC så innebär det även att Helsingborgs stad är med och delar en del av de kostnader som uppstår i verksamheten runt hamnen. Det är inte så att vi i HYC fått alla våra önskemål beviljade, i en förhandling så behöver man ge och ta, men styrelsens bedömning är ändå att avtalet ger oss betydligt bättre möjligheter att bedriva verksamheten framåt. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2024. En närmare presentation bifogas i dokumentet nedan. Medlemmar i HYC kan förstås också få tillgång till hela avtalet genom att kontakta föreningens ordförande.

Trevlig midsommar önskar styrelsen!

NYTT ARRENDEAVTAL FÖR NORRA HAMNEN PÅ PLATS 22 juni

Livliga diskussioner på fikat med styrelsen

Ett trettiotal medlemmar kom till fikamöte med styrelsen den 24/9 för att lyssna och diskutera viktiga frågor runt HYC och dess verksamhet. Från styrelsen deltog Jens Rönnow och Lennart Holm som tillsammans redogjorde för det nya arrendeavtalet med Helsingborgs stad och hamn, tillsammans med vår hamnkapten Mikael informerade om verksamheten

Välkomna på Höstfest 14:e oktober

Alla HYC’s medlemmar är varmt välkomna till årets höstfest som avhålls i klubbhuset den 14:e oktober med start kl. 19:00. Anmälan till Randi via mail (randi57@me.com) eller sms (073-655 2034). Välkomna, Randi

HYC ÅRSMÖTE 21 NOVEMBER

Årsmötet kommer att hållas den 21/11 kl. 19:00 i klubbhuset, Norra Hamnen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/10 på info@hyc.se. Dagordning och handlingar kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Vi hoppas att få se många av er på plats. Väl mött! Styrelsen HYC

Dag för torrsättning fastställd till den 21/10

Dags att börja planera för årets torrsättning. Styrelsen har nu fastställt att torrsättning blir lördag den 21 oktober med 28 oktober som reservdag om vädret ställer till det. Ansvarig för planering och genomförande är Jens Rönnow. Information och regler samt teckningslista finns uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset så se till

HYC After Work fredag 22/9 kl. 16:00

Välkomna på After Work i klubbhuset fredag den 22 september kl. 16:00. Om ni vill ha mat i form av bakad potatis med Skagenröra så anmäl detta till Randi (randi57@me.com) senast den 20/9. Kostnad max 50 :-. Egen dryck medtages. Välkomna, Randi