NYHETER

Information om Våra Parkeringsplatser

För att få parkeringstillstånd till våra parkeringsplatser måste man ha en båtplats. Vi delar ut ett
P-tillstånd /båtplats. Bilen får stå max 72 timmar åt gången och giltigt p-bevis ska vara väl synligt
i framrutan.

P-bevisen byter färg vart år och följer båtplatsmärkenas färg.

Parkeringsplatserna är Klass 1-parkering. Dvs. för personbilar och samma regler gäller för våra 
platser som de för Helsingborgs stad.