Livliga diskussioner på fikat med styrelsen

Ett trettiotal medlemmar kom till fikamöte med styrelsen den 24/9 för att lyssna och diskutera viktiga frågor runt HYC och dess verksamhet. Från styrelsen deltog Jens Rönnow och Lennart Holm som tillsammans redogjorde för det nya arrendeavtalet med Helsingborgs stad och hamn, tillsammans med vår hamnkapten Mikael informerade om verksamheten

Läs mer »

Välkomna på Höstfest 14:e oktober

Alla HYC’s medlemmar är varmt välkomna till årets höstfest som avhålls i klubbhuset den 14:e oktober med start kl. 19:00. Anmälan till Randi via mail (randi57@me.com) eller sms (073-655 2034). Välkomna, Randi

Läs mer »

HYC ÅRSMÖTE 21 NOVEMBER

Årsmötet kommer att hållas den 21/11 kl. 19:00 i klubbhuset, Norra Hamnen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/10 på info@hyc.se. Dagordning och handlingar kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Vi hoppas att få se många av er på plats. Väl mött! Styrelsen HYC

Läs mer »

Dag för torrsättning fastställd till den 21/10

Dags att börja planera för årets torrsättning. Styrelsen har nu fastställt att torrsättning blir lördag den 21 oktober med 28 oktober som reservdag om vädret ställer till det. Ansvarig för planering och genomförande är Jens Rönnow. Information och regler samt teckningslista finns uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset så se till

Läs mer »

HYC After Work fredag 22/9 kl. 16:00

Välkomna på After Work i klubbhuset fredag den 22 september kl. 16:00. Om ni vill ha mat i form av bakad potatis med Skagenröra så anmäl detta till Randi (randi57@me.com) senast den 20/9. Kostnad max 50 :-. Egen dryck medtages. Välkomna, Randi

Läs mer »

Fika med styrelsen den 24 september kl. 15:00

Den 24 september kl. 15:00 så är alla medlemmar välkomna på fika med styrelsen i klubbhuset. Tanken är att informera om det nya arrendeavtalet, uppdatera och diskutera pågående aktiviteter, skötsel av hamnen samt frågor runt säkerhet / problem med inbrott i båtarna och vad som kan göras. Ingen anmälan behövs

Läs mer »

Infoträff med Batterilaget 11/8 kl 11-16

Batterilaget kommer att finnas på plats utanför klubbhuset den 11/8 kl 11-16 för att prestentera sig själva och informera om sina båtbatterier. De kommer i framtiden att erbjuda HYC’s medlemmar 12 % rabatt på sina produkter. MVH / Kansliet

Läs mer »

Danska LM klubben träffas hos HYC 4-6 augusti

Den 4-6 augusti håller danska LM klubben lokalträff i Norra Hamnen / hos HYC. Aktiviteterna består av diverse sociala arrangemang inkluderande grillning på fredag kväll och en kräftskiva på lördag kväll. Vi önskar dem välkomna till oss och hoppas att de ska få en trevlig upplevelse. Värd från HYC’s sida

Läs mer »

Nytt arrendeavtal på plats för Norra Hamnen!

Idag har ett nytt arrendeavtal avseende Norra Hamnens småbåtshamn tecknats mellan HYC, Helsingborgs Hamn AB och Helsingborgs stad. Som bekant för flertalet av våra medlemmar så har denna fråga diskuterats och förhandlats mellan parterna under en längre tid. Därför är det mycket glädjande att vi nu kommit överens om ett

Läs mer »

Utlåning av Tallykey kort och parkeringstillstånd är inte tillåten

På förekommen anledning så vill styrelsen uppmärksamma samtliga medlemmar på att det under inga omständigheter är tillåtet att låna ut Tallykey kort eller parkeringstillstånd till icke medlemmar i HYC. HYC’s lokaler och faciliteter är till för medlemmarna och betalande gäster, likaså är parkeringsplatserna till för våra medlemmar och inga andra.

Läs mer »