JULBORD den 26 december

Alla medlemmar är välkomna till klubbens traditionella julbord i klubbhuset MÅNDAG 26 DECEMBER KL. 15.00 Pris: 280 kr/pp OSA senast 19 december Anmälan på lista på anslagstavlan utanför kansliet eller till randi57@me.com Anmälan är bindande VÄLKOMNA / RANDI

Läs mer »

JULGLÖGG 10 december

Luciaglögg i klubbhuset den 10 december från kl. 16.00 – ca. 20.00 – Alla medlemmar är välkomna, ingen anmälan / Randi

Läs mer »

Kallelse och agenda – HYC årsmöte 17 november

Tid: torsdag 17 november kl. 18.30 Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg Handlingar har distribuerats till medlemmarna via e-post AGENDA 1. Mötet öppnas 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av 2 st justeringsmän

Läs mer »

Fjärrvärmen avstängd i klubbhuset 24-27 oktober

Med början måndagen den 24 oktober så kommer fjärrvärmen att stängas av i klubbhuset då vi byter värmeväxlare. Den återkopplas igen på torsdagen den 27 oktober om allt går som planerat för hantverkarna. Varmvattnet ryker det med men kallvattnet fungerar. Dock kommer även kallvattnet att kopplas bort för kortare stunder

Läs mer »

Torrsättning 2022 avklarad!

Lördag den 15 oktober så genomfördes planenligt torrsättning i Norra Hamnen. Vädret var nära nog perfekt, ingen vind och inget regn. Samtidigt togs presenningen över grillplatsen bort för vintern. Tack till alla som var med och organiserade samt hjälpte till. Efter arbetet så serverades ärtsoppa och pannkakor av Randi i

Läs mer »

Lista för torrsättning 15/10

Nedan är listan för torrsättning på lördag 15/10 kl. 08.00 då din vagga står på plats. Om vi sätter små båtar vid sidan om varandra är där plats för 5 i bred. Randi serverar ärtsoppa mellan 11 och 12. Peter Sandberg organiserar det hela. Välkomna!

Läs mer »

Motioner till årsmötet

Nu är det dags att lämna in eventuella motioner till årsmötet. Årsmötet 2022 kommer att hållas  den 17 november kl. 18.00. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, dvs. senast den 20 oktober. Motionerna ska lämnas in skriftligen, vara undertecknande inklusive ett namnförtydligande. De kan

Läs mer »

Höstfesten 22 oktober …

Hej alla HYC-medlemmar! NU ÄR DET SNART DAGS FÖR VÅR HÖSTFEST… Jag skulle gärna vilja ha synpunkter och önskemål från er. Ska vi ha ett tema, vilken mat önskas, ska vi ha musik och i så fall vilken typ? Jag tar tacksamt emot era idéer och tankar. Med vänlig hälsning,

Läs mer »

Motorkurs i höst – intresseanmälan

Ett antal av våra medlemmar har efterfrågat en motorkurs så därför har vi tänkt att arrangera en sådan i höst. Kursen riktar sig i första hand till ägare av bensin- och dieseldrivna inombordsmotorer. Kurslängd preliminärt 8 kvällar x 2 timmar. Kursledare är Lars Lindkvist (LT Marin). Kostnaden är beräknad till

Läs mer »