NYHETER

Fortsatt dispens för båttvätt

Miljönämnden beslutar att Helsingborgs Yacht Club (843002-6586), får fortsätta tvätta fritidsbåtar på anmäld parkeringsyta på Parapeten 6, fastigheten Gamla staden 1:8 fram till den 31 december 2025. Miljönämnden förelägger Helsingborgs Yacht Club, 843002-6586, att vidta följande försiktighetsmått i samband med tvätt av båtar på parkeringsyta på Parapeten 6: Tvätt av båtar ska

Läs mer »

HÖSTFEST

Välkomna på höstfest lördag 30 oktober 2021 GOD MAT OCH DRYCK – MUSIK . DANS Startar med säsongsavslutning ca kl 18.00 Mat   kl 19.00

Läs mer »

AFTER WORK

Välkommen den 17 kl.16.00 september 2021 till HYC:s After Work Enkel förtäring med  öl & vin

Läs mer »

TORRSÄTTNING

Torrsättning kommer att ske 23 oktober 2021. ( reservdag 30 okt vid dåligt väder )Anmälningslista kommer att finnas på info tavlan 2:a vån. Priser enligt följande ( samma pris som 2020 ) Lyft: 900:-Miljöavgift: 500:-Uppställning: 500:-Mastskjul: 500:-  ( vid förvaring av mast ) För att förenkla betalningen för torrsättning har det

Läs mer »

STÄDNING

Vi har ny städfirma sedan början av september 2021. Vill passa på att tacka Sailom för hennes städning hos HYC under flera år. TACK

Läs mer »

SPOLPLATTA / RENINGSVERK

Arbete / utredning gällande tvättning av båtar vid upptagning pågår. För närvarande har vi en dispens t o m december 2022. ÅTERKOMMER MED INFORMATION UNDER 2020

Läs mer »

PARKERING HYC:S P-PLATSER

Parkeringsregler enligt följande: Giltigt parkeringstillstånd utfärdat av Helsingborgs Yacht Club skall finnas placerad i framruta väl synlig. Parkering gäller max 72 tim i sträck. Kontroll kommer att göras av kommunens parkeringsvakter, samt bötfällas enligt kommunens riktlinjer. Norra Hamnen Marin AB har kontakt med berörda parter.

Läs mer »

RÄDDNINGSSTEGAR

Räddningsstegarna i Norra Hamnen är monterade. Skall kompletteras med någon form av ”grabbräcke”Kommer att monteras i höst av NHMAB.

Läs mer »

TVÄTTSTUGA

En tvättmaskin och två torktumlare kommer att bytas ut.  Ventilationen för bl a torktumlarna samt verkstaden kommer att byggas om p g a helt felaktigt utförd ventilation. Arbetet kommer att påbörjas ca 15 september 2021

Läs mer »

KANSLI

Öppettider 2021 – Kansliets öppettider är mellan 10.00 – 12.00 måndag – fredag

Läs mer »